Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Botanika - Botanika   (1 - 1) Ostatní Distanční čeština
Botanika - Botanika - specializace Systematika vyšších rostlin   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Botanika - Botanika - specializace Vegetační ekologie   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Biologie - Experimentální biologie   (1 - 1) Ostatní Distanční čeština
Biologie - Experimentální biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Biologie - Klinická biologie   (1 - 1) Ostatní Distanční čeština
Biologie - Parazitologie   (1 - 1) Ostatní Distanční čeština
Zoologie - Zoologie   (1 - 1) Ostatní Distanční čeština
Zoologie - Zoologie - specializace Ekologie živočichů   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština