Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Zemědělství - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině   (1 - 2010) Bakalářský Prezenční čeština
Biotechnologie - Zemědělské biotechnologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Biotechnologie - Zemědělské biotechnologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština