Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 4) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Obchodní podnikání   (1 - 4) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Strukturální politika EU a rozvoj venkova   (1 - 2) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Strukturální politika EU a rozvoj venkova   (1 - 3) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 2) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 3) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 3) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a finanční řízení podniku   (1 - 4) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2) Doktorský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2) Doktorský Kombinovaná čeština