Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Chemie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Fyzika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   (1 - 2) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   (1 - 2) Doktorský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie a e-learning   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie a e-learning   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie a e-learning   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie a e-learning   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Matematika se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - 2015) Navazující Prezenční čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Přírodovědná a ekologická výchova   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Přírodovědná a ekologická výchova   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Přírodovědná a ekologická výchova   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Přírodovědná a ekologická výchova   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - vychovatelství   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - vychovatelství   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v matematice   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v matematice   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v matematice   (1 - 2) Doktorský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v matematice   (1 - 2) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání ve fyzice   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání ve fyzice   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Biologie - Učitelství biologie pro střední školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Kombinovaná čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Kombinovaná čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro střední školy   (1 - 2007) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství náboženství a etiky   (1 - 2016) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství náboženství a etiky   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství odborných předmětů   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol   (1 - 1) Magisterský Kombinovaná čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol   (1 - 1) Magisterský Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol   (1 - 2) Magisterský Kombinovaná čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol   (1 - 2) Magisterský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 3) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Kombinovaná čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové)   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro základní školy   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy   (1 - 3) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol-český jazyk jako cizí jazyk   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Vychovatelství - Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Vychovatelství - Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví   (1 - 1) Navazující Kombinovaná čeština
Vychovatelství - Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví   (1 - 2) Navazující Kombinovaná čeština
Vychovatelství - Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Vzdělávání v biologii   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Vzdělávání v biologii   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 3) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 4) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví   (1 - 4) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Tělesná výchova a sport - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Kombinovaná čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština