Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Přírodovědecká fakulta (FBI)
Studijní program Biologie (N1501)
Studijní obor Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1603T005/17 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Klementová Šárka, doc. RNDr. CSc.
E-mail: sklement@jcu.cz
Telefon: +420387772292
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi mohou najít uplatnění ve státní správě, v komerční sféře a v neziskových organizacích zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v oblasti rozhodování, aplikovaného výzkumu, poradenství a monitorování životního prostředí.
Specifické požadavky pro přijetí Entrance examination - subjects related to the chosen study field
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy The study involves training in ecology and related science disciplines. Each student is obliged to acquire a minimum of 120 credits. The study is completed by final state exam that includes defending a master thesis.
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Graduates are expected to launch their professional careers in public authorities, the commercial sphere, and in nonprofit organisations working in the field of environmental management, either in the field of decision making or applied research, consultancy or environmental monitoring.
Garant oboru Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 - FBI/885 Zadání magisterské diplomové práce čeština 0  
A Povinný - - FBI/881 Magisterská diplomová praxe čeština 13  
A Povinný - - OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny čeština 8  
B Povinně volitelný - - KBO/334 Populační ekologie čeština 5  
B Povinně volitelný - - KBE/427 Ekologie mokřadů čeština 6  
B Povinně volitelný - - KBE/343 Hydrobiologie čeština 3  
B Povinně volitelný - - KZO/379 Ichtyologie čeština 6  
B Povinně volitelný - - KBE/128 Úvod do funkční ekologie čeština 6  
B Povinně volitelný - - KBE/260 Mikrobiologie čeština 8  
B Povinně volitelný - - FBI/193 Terénní praxe III. - 1 čeština 3  
B Povinně volitelný - - KBE/466 Ekologie fytoplanktonu čeština 6  
B Povinně volitelný - - KBO/426 Ekologie společenstev čeština 6  
B Povinně volitelný - - FBI/191 Terénní praxe III. - 2 čeština 3  
B Povinně volitelný - - KZO/154 Speciální zoologie bezobratlých čeština 9  
B Povinně volitelný - - KBE/782 Vizualizace dat čeština 3  
A Povinný - Zimní KBO/332 Plánování a hodnocení ekologických experimentů angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KBE/351 Tropická ekologie čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/542 Biologie ochrany přírody čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/124 Ekologie živočichů čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/392 Biodiverzita a makroekologie čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/760 Biology of Microorganisms angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KBE/023 Evoluční ekologie čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/367 Ekologie vodních obratlovců čeština 5  
A Povinný - Letní KBE/012 Biostatistika čeština 7  
B Povinně volitelný - Letní FBI/194 Terénní praxe IV - zoologická část čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KZO/156 Zoologie vyšších obratlovců čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní UFY/MET Základy meteorologie a klimatologie čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní UMB/011 Aplikace matematiky I čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KBE/049 Interakce mezi rostlinami a živočichy čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KBE/125 Ekologie živočichů - cvičení čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KZO/066 Diverzita a ekologie hmyzu čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KBO/126 Geobotanika čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KBE/521 Ekologie půdy čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/270 Evoluční biologie čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní FBI/195 Terénní praxe IV,botanická část čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KBO/139 Botanika vyšších rostlin V-II čeština 15  
B Povinně volitelný - Letní KBE/102 Biogeochemické cykly čeština 3