Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Přírodovědecká fakulta (FBI)
Studijní program Biologie (N1501)
Studijní obor Učitelství biologie pro střední školy (7504T029/60 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent je kvalifikovaný pro výuku biologie na středních školách.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Students specialize in the field of biology and learn teaching methods and fundamentals of psychology. Each student is obliged to acquire a minimum of 60 credits. The study is completed by final state exam that includes defending a master thesis.
Profil programu profesní
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Highly qualified knowledge in biology and teaching methods in the field, basic practise in teaching.
Garant oboru Kaštovský Jan, doc. RNDr. Ph.D.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Vybrat kombinaci Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089/60 - 1 - 1)
Vybrat kombinaci Učitelství chemie pro střední školy (7504T075/60 - 1 - 1)
Vybrat kombinaci Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055/60 - 1 - 1)
Vybrat kombinaci Učitelství informatiky pro střední školy (7504T077/60 - 1 - 1)
Vybrat kombinaci Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (7504T129/60 - 1 - 1)
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (7504T023/60 - 1 - 1)