Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Přírodovědecká fakulta (FBI)
Studijní program Zoologie (N1502)
Studijní obor Zoologie - specializace Entomologie (1502T003/6 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Klementová Šárka, doc. RNDr. CSc.
E-mail: sklement@jcu.cz
Telefon: +420387772292
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných a vzdělávacích institucích, v muzeích, v oboru ochrany přírody, v zoologických zahradách ale i v zemědělské praxi
Specifické požadavky pro přijetí Entrance examination - subjects related to the chosen study field
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy The study involves training in enthomology and related science disciplines. Each student is obliged to acquire a minimum of 120 credits. The study is completed by final state exam that includes defending a master thesis.
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Graduates are expected to launch their professions careers in research institutions, museums, at institutes of education, in nature conservation, at zoological gardens and aquaria but also in agricultural practices. Graduates are expected to launch their professions careers in research institutions, museums, at institutes of education, in nature conservation, at zoological gardens and aquaria but also in agricultural practices. Graduates are expected to launch their professions careers in research institutions, museums, at institutes of education, in nature conservation, at zoological gardens and aquaria but also in agricultural practices. Graduates are expected to launch their professions careers in research institutions, museums, at institutes of education, in nature conservation, at zoological gardens and aquaria but also in agricultural practices.
Garant oboru Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný - - FBI/885 Zadání magisterské diplomové práce čeština 0  
A Povinný - - OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny čeština 8  
A Povinný - - FBI/881 Magisterská diplomová praxe čeština 13  
B Povinně volitelný - - KBE/519 Půdní zoologie čeština 8  
B Povinně volitelný - - KZO/066 Diverzita a ekologie hmyzu čeština 5  
B Povinně volitelný - - KZO/234 Environmentální fyziologie živočichů čeština 3  
B Povinně volitelný - - KBE/351 Tropická ekologie čeština 5  
B Povinně volitelný - - KZO/154 Speciální zoologie bezobratlých čeština 9  
A Povinný - Zimní KZO/157 Cvičení ze zoologie obratlovců čeština 3  
A Povinný - Zimní KZO/152 Zoologie obratlovců čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/398 Biologie sociálního hmyzu čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/232 Etologie hmyzu čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/406 Srovnávací fyziologie živočichů čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/390 Entomologické praktikum čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/395 Systematická entomologie čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/405 Fyziologie hmyzu čeština 6  
A Povinný - Letní KZO/270 Evoluční biologie čeština 5  
A Povinný - Letní KZO/155 Zoologie bezobratlých čeština 5  
A Povinný - Letní KZO/151 Cvičení ze zoologie bezobratlých čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/397 Developmental Physiology of Insects angličtina 2  
B Povinně volitelný - Letní KZO/399 Aplikovaná ekologie hmyzu čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KZO/068 Diversity of Life angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KZO/153 Chov bezobratlých čeština 5