Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta rybářství a ochrany vod (FRO)
Studijní program Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Studijní obor Ochrana vod (1601R004/0 - 2017)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kačerová Lucie
E-mail: lkacerova@frov.jcu.cz
Telefon: +420387774636
Fax: +420387774634
Klíčové studijní výstupy Získat absolventa všestranného a kvalitního, schopného uplatnit se ve svém i příbuzných oborech na úřadech, kontrolních orgánech i v podnicích na úrovni středního managementu a kontroly v ČR i v rámci EU. Vyučit odborníky, kteří budou zárukou naplňování, dodržování a vylepšování legislativy týkajících se ochrany vod a životního prostředí.
Specifické požadavky pro přijetí Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí stanoveného z výsledků ze střední školy a informací uvedených v přihlášce
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Občané ČR musí doložit doklad o absolvování střední školy s maturitou. Ostatní žadatelé musejí vyhovět podmínkám stanoveným zvláštními právními předpisy pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v ČR (nostrifikace).
Kvalifikační požadavky a předpisy Pro přijetí není potřeba splnit žádné konkrétní kvalifikační požadavky. Výhodou je znalost biologie, chemie a anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi získají odborný základ znalostí v oblasti čištění odpadních vod, ochraně životního prostředí či a práva, které jim umožní uplatnění ve veřejné a státní správě.
Garant oboru Randák Tomáš, prof. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní VURH/ZBB Základy biologie čeština 5  
A Povinný 1 Zimní VURH/CHE1 Chemie 1 čeština 5  
A Povinný 1 Zimní SKS/MAT Matematika čeština 5  
A Povinný 1 Zimní UA/AJB1 Anglický jazyk 1 čeština 2  
A Povinný 1 Zimní UA/EKOF Ekologie čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KKM/AGME Agrometeorologie čeština 5  
A Povinný 1 Letní UA/ZOOF Zoologie čeština 5  
A Povinný 1 Letní KSPR/BOTF Botanika čeština 5  
A Povinný 1 Letní UA/PXO1 Praxe odborná 1 čeština 3  
A Povinný 1 Letní UA/AJB2 Anglický jazyk 2 čeština 2  
A Povinný 1 Letní SKS/CHE2 Chemie 2 čeština 5  
A Povinný 1 Letní KAES/GPUD Geologie a půdoznalství čeština 6  
B Povinně volitelný 2 - KBE/465 Speciální limnologie čeština 3  
A Povinný 2 Zimní UA/HFHPF Hydrofyzika a hydropedologie čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KBE/475 Obecná limnologie čeština 5  
A Povinný 2 Zimní VURH/ZACHF Základy analytické chemie čeština 5  
A Povinný 2 Zimní UA/AJB3 Anglický jazyk 3 čeština 2  
A Povinný 2 Zimní UA/PXO2 Praxe odborná 2 čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KFY/TDOB Technická dokumentace čeština 3  
A Povinný 2 Zimní UA/PRAVF Právo v rybářství a vodním hospodářství čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní VURH/ETOXF Ekotoxikologie čeština 5  
A Povinný 2 Letní KKM/DZZV Difúzní zdroje znečištění vod čeština 5  
A Povinný 2 Letní UA/PXP Praxe provozní čeština 5  
A Povinný 2 Letní KKM/VODRE Vodní režim krajiny čeština 5  
A Povinný 2 Letní UA/AJB4 Anglický jazyk 4 čeština 2  
A Povinný 2 Letní UA/VODF Vodní hospodářství čeština 4  
A Povinný 2 Letní VURH/OZPF Ochrana životního prostředí čeština 4  
A Povinný 2 Letní VURH/HCHF Základy hydrochemie čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní VURH/BAPF1 Bakalářská práce 1 čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní UA/BAPF1 Bakalářská práce 1 čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KAES/ODPAD Odpadové hospodářství čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní VURH/AHYDF Aplikovaná hydrobiologie čeština 5  
C Volitelný 2 Letní UA/ZOGEF Zoogeografie čeština 5  
C Volitelný 2 Letní SKS/ZAPLF Základy plavby čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 2 Letní SKS/SVPF Semestrální výzkumný projekt čeština 5  
C Volitelný 2 Letní UA/PREPF Preparátorství čeština 5  
C Volitelný 2 Letní UA/SPRF Sportovní rybářství čeština 4  
A Povinný 3 Zimní UA/TENF Technické normy čeština 3  
A Povinný 3 Zimní VURH/RYBF Rybářství čeština 5  
A Povinný 3 Zimní UA/COVF Čištění odpadních vod čeština 5  
A Povinný 3 Zimní UA/AJB5 Anglický jazyk 5 čeština 2  
B Povinně volitelný 3 Zimní KKM/UPLA Územní plánování čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní VURH/BAPF2 Bakalářská práce 2 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní UA/BAPF2 Bakalářská práce 2 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 3 Zimní UA/MYS1F Myslivost 1 čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní UA/AJB6 Anglický jazyk 6 čeština 4  
A Povinný 3 Letní UA/OSE1 Odborný seminář čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní UA/SZOVP SZZ Ochrana vodního prostředí  (*) čeština 0  
A Povinný 3 Letní UA/VSUTF Vodní stavby a úpravy toků čeština 5  
A Povinný 3 Letní KBE/479 Úprava vody a vodárenství čeština 5  
A Povinný 3 Letní UA/SZNSV SZZ Nakládání s vodami  (*) čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní VURH/OCHRF Ochrana raků a mlžů čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní VURH/BAPF3 Bakalářská práce 3 čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní UA/EKMOF Ekologie mokřadů čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní UA/BAPF3 Bakalářská práce 3 čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní VURH/SZEVP SZZ Ekologie vodního prostředí  (*) čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní UA/STDAP SZZ Dokumentace a plánování  (*) čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní UA/STVVK SZZ Voda v krajině  (*) čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní UA/SZZRY SZZ Základy rybářství  (*) čeština 0  
C Volitelný 3 Letní UA/MYS2F Myslivost - vyšší odborná myslivecká zkouška čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 3 Letní VURH/ZAPOF Základy potápění čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní SKS/BAP2 Bakalářská práce 2 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní SKS/BAP1 Bakalářská práce 1 čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní SKS/BAP3 Bakalářská práce 3 čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům