Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ Zimní čeština 0  
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/901 Zahraniční magist. praxe I. Zimní a letní čeština 8  
FBI/903 Zahraniční magist. praxe II. Zimní a letní čeština 16  
FBI/904 Zahraniční magist. praxe III. Zimní a letní čeština 24  
FBI/905 Vystoup. na mezin. konf. v ČJ - bak, mag Zimní a letní čeština 2  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
FBI/910 Zahraniční magist. praxe IV. Zimní a letní čeština 4  
KBE/012 Biostatistika Letní čeština 7  
KCH/OBCHA Obecná chemie Zimní čeština 5  
KIN/PPV Počítačem podporovaná výuka matematiky Zimní čeština 2  
KMA/AL1 Algebra I Zimní čeština 6  
KMA/ARIP1 Aritmetika I Letní čeština 4  
KMA/ARIP2 Aritmetika II Zimní čeština 4  
KMA/ARNK3 Aritmetika III Letní čeština 4  
KMA/ARNP3 Aritmetika III Letní čeština 4  
KMA/ASPZ1 Asistentská praxe I - ZŠ Zimní čeština 2  
KMA/ASPZ2 Asistentská praxe II - ZŠ Letní čeština 2  
KMA/BAPK1 Bakalářská práce I Zimní čeština 6  
KMA/BAPK2 Bakalářská práce II Letní čeština 6  
KMA/BAP1 Bakalářská práce I Zimní čeština 6  
KMA/BAP2 Bakalářská práce II Letní čeština 6  
KMA/DEGD Deskriptivní geometrie Letní čeština 4  
KMA/DĚM Dějiny matematiky Zimní čeština 2  
KMA/DGES1 Deskriptivní geometrie I Letní čeština 3  
KMA/DIP1 Diplomový seminář I Letní čeština 6  
KMA/DIP2 Diplomový seminář II Zimní čeština 12  
KMA/DMAP1 Didaktika matematiky I Zimní čeština 3  
KMA/DMAP2 Didaktika matematiky II Letní čeština 4  
KMA/GE1 Geometrie I Zimní čeština 6  
KMA/HIPP Historické poznámky Zimní a letní čeština 1  
KMA/KSM Kurz středoškolské matematiky Zimní čeština 3  
KMA/LA Lineární algebra Zimní čeština 3  
KMA/LAZŽ Lineární algebra Zimní a letní čeština 3  
KMA/MATA Matematika pro informatiky Zimní čeština 6  
KMA/NM1 Numerická matematika I Zimní čeština 3  
KMA/PST Pravděpodobnost Letní čeština 4  
KMA/SPK Statistika pro každého Zimní a letní čeština 3  
KMA/SPKK Statistika pro každého Letní čeština 3  
KMA/STA Statistika Zimní čeština 4  
KMA/ÚF Úvod do financí Zimní a letní čeština 3  
KMA/ÚFK Úvod do financí Zimní a letní čeština 3  
KMA/UPOP Užití počítačů Zimní a letní čeština 1  
KMA/VSM Výběrový seminář z matematiky Letní čeština 3  
KMA/VTM Výpočetní technika pro matematiky Zimní a letní čeština 2  
KMA/XAPT Aplikovaná teorie pravděpodobnosti Zimní a letní čeština 10  
KMA/XMKTV Metody kvantitativního výzkumu Zimní a letní čeština 20  
KMA/ZÁMP Zájmová matematika Zimní a letní čeština 1  
KMA/ZGEOP Základy geometrie Zimní čeština 4  
KMA/ZMS Zajímavá matematika ve škole - praxe Zimní a letní čeština 3  
OJZ/100 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Zimní čeština 2  
OJZ/101 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Letní čeština 2  
OJZ/110 Bakalářská angličtina 1 Zimní čeština 2  
OJZ/111 Bakalářská angličtina 1 Letní čeština 2  
OJZ/120 Bakalářská angličtina 2 Zimní čeština 2  
OJZ/121 Bakalářská angličtina 2 Letní čeština 2  
OJZ/130 Bakalářská angličtina 3 Zimní čeština 2  
OJZ/131 Bakalářská angličtina 3 Letní čeština 2  
OJZ/210 Bakalářská angličtina NS 1 Zimní čeština 2  
OJZ/211 Bakalářská angličtina NS 1 Letní čeština 2  
OJZ/220 Bakalářská angličtina NS 2 Zimní čeština 2  
OJZ/230 Bakalářská angličtina NS 3 Zimní čeština 2  
OJZ/231 Bakalářská angličtina NS 3 Letní čeština 2  
OJZ/310 Magisterská angličtina 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/330 Mag. angl. 3 - TOEFL Prepar. Course Zimní a letní čeština 2  
OJZ/410 Magisterská angličtina NS 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/430 Mag. angl. NS 3 - TOEFL Prep. Cour. NS Zimní a letní čeština 2  
OJZ/500 Doktorandská angličtina Zimní a letní čeština 2  
OJZ/520 English for IT 1 Zimní čeština 2  
OJZ/521 English for IT 2 Letní čeština 2  
OJZ/525 English for Science 1 Zimní čeština 2  
OJZ/530 English for Workplace 1 Zimní čeština 2  
OJZ/531 English for Workplace 2 Letní čeština 2  
OJZ/540 English for Autonomous Learning Zimní a letní čeština 2  
OJZ/545 English for TOEIC Zimní a letní čeština 2  
OJZ/610 Bakalářská angličtina 4 - praktický jaz. Zimní a letní čeština 2  
OJZ/650 Technical Writing Zimní čeština 3  
OJZ/660 Angličtina odborného stylu Letní čeština 3  
OJZ/680 TOEIC LR blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/681 TOEIC SW blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/682 TOEFL ITP blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/701 Španělština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/702 Španělština 2 Letní čeština 3  
OJZ/703 Španělština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/704 Španělština 4 Letní čeština 3  
OJZ/706 Španělština 6 Letní čeština 3  
OJZ/711 Francouzština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/712 Francouzština 2 Letní čeština 3  
OJZ/713 Francouzština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/714 Francouzština 4 Letní čeština 3  
OJZ/715 Francouzština 5 Zimní čeština 3  
OJZ/716 Francouzština 6 Letní čeština 3  
OJZ/721 Němčina 1 Zimní čeština 3  
OJZ/722 Němčina 2 Letní čeština 3  
OJZ/723 Němčina 3 Zimní čeština 3  
OJZ/724 Němčina 4 Letní čeština 3  
OJZ/725 Němčina 5 Zimní čeština 3  
OJZ/726 Němčina 6 Letní čeština 3  
OJZ/727 Německá konverzace Zimní a letní čeština 2  
OJZ/731 Ruština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/732 Ruština 2 Letní čeština 3  
OJZ/733 Ruština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/734 Ruština 4 Letní čeština 3  
OJZ/900 Postupová zkouška z angličtiny Letní čeština 0  
OJZ/910 Bakalářská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/920 Bakalářská zkouška z němčiny Zimní a letní čeština 8  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/722 Modelování a simulace Zimní čeština 6  
UAI/723 Multimédia Letní čeština 6  
UAI/760 DTP-LaTeX Zimní a letní čeština 3  
UAI/789 Multimediální technologie Letní čeština 6  
UFY/PFM Počítačová fyzika - počítačové modelován Letní čeština 4  
UFY/PP Paralelní programování Zimní čeština 4  
UFY/PPI Parallel Programming Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/020 Didaktika matematiky I Zimní čeština 6  
UMB/021 Didaktika matematiky II Letní čeština 6  
UMB/022 Didaktika matematiky III Zimní čeština 6  
UMB/035 Matematika v angl. na SŠ, metoda CLIL Letní čeština 5  
UMB/340 Teoretická ekologie a epidemiologie Zimní čeština 3  
UMB/345 Matematická evoluční ekologie Zimní čeština 5  
UMB/453 Průběžná pedagogická praxe Letní čeština 1  
UMB/454 Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 7  
UMB/551 Lineární algebra Zimní čeština 3  
UMB/564 Matematická analýza I. Zimní čeština 6  
UMB/565 Matematická analýza II. Letní čeština 8  
UMB/566 Matematická analýza III. Zimní čeština 8  
UMB/567 Algebra Zimní čeština 6  
UMB/572 Matematická analýza IV. Letní čeština 5  
UMB/581 Diferenciální rovnice Zimní čeština 5  
UMB/583 Základy matematické logiky Zimní čeština 3  
UMB/584 Geometrie I. Letní čeština 6  
UMB/586 Geometrie II Letní čeština 5  
UMB/792 Statistické metody Zimní čeština 6