Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KGE/MRGV Metody regionálně geografického výzkumu Letní čeština 4  
KGE/UDGZ2 Úvod do studia geografie II Letní čeština 2  
KKM/QVDPZ Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/VDPZE Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5