Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ Zimní čeština 0  
FBI/003E Basic Rules of Study at USB Zimní čeština 0  
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/901 Zahraniční magist. praxe I. Zimní a letní čeština 8  
FBI/903 Zahraniční magist. praxe II. Zimní a letní čeština 16  
FBI/904 Zahraniční magist. praxe III. Zimní a letní čeština 24  
FBI/905 Vystoup. na mezin. konf. v ČJ - bak, mag Zimní a letní čeština 2  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
FBI/910 Zahraniční magist. praxe IV. Zimní a letní čeština 4  
KAES/BMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/BZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QBMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/QBZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KBE/030 Ekologie a životní prostředí Zimní čeština 4  
KBE/105 Znečištění a degradace půdy - čeština 6  
KBE/114 Technologie ŽP Letní čeština 5  
KBE/452 Základní limnologické metody Letní čeština 3  
KBE/460 Chemie pro PŽP II. Zimní čeština 6  
KBE/479 Úprava vody a vodárenství Letní čeština 5  
KBO/309 Met. mol.biol. v rostl. ekol. a system. Zimní čeština 9  
KBO/759 Biostatistics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANC1A Analytická chemie I Zimní čeština 4  
KCH/ANC1B Analytická chemie 1 Zimní čeština 5  
KCH/ANC2A Analytická chemie II Letní čeština 5  
KCH/ANC2B Analytická chemie 2 Letní čeština 5  
KCH/CŽP Chemie životního prostředí Zimní čeština 4  
KCH/DANCH Analytická chemie Zimní čeština 4  
KCH/DOCHE Organická chemie Letní čeština 3  
KCH/HANCH Analytická chemie Zimní čeština 4  
KCH/HCHOR Organická chemie Letní čeština 3  
KCH/HICHA Historie chemie Letní čeština 3  
KCH/HICHB Historie chemie Letní čeština 3  
KCH/CHPLA Chemie přírodních látek Zimní čeština 3  
KCH/CHPLB Chemie přírodních látek Zimní čeština 3  
KCH/ICHEM Vybr. kapitoly z chemie a z jad. fyziky Zimní čeština 4  
KCH/JCHEM Vybr. kapitoly z chemie a z jad. fyziky Zimní čeština 4  
KCH/OBCHA Obecná chemie Zimní čeština 5  
KCH/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní čeština 0  
KCH/OCH1A Organická chemie I Zimní čeština 5  
KCH/OCH1B Organická chemie 1 Zimní čeština 5  
KCH/OCH2A Organická chemie II Letní čeština 5  
KCH/OCH2B Organická chemie 2 Letní čeština 5  
KCH/PANCA Praktika z analytické chemie Letní čeština 3  
KCH/POCHA Praktika z organické chemie Letní čeština 3  
KCH/POCHB Praktika z organické chemie Letní čeština 3  
KCH/QZBAK Chemie s didaktikou Zimní a letní čeština 0  
KCH/QZCHP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KCH/QZMAG Chemie s didaktikou Zimní a letní čeština 0  
KCH/QZZ1 Chemie s didaktikou Zimní a letní čeština 0  
KCH/SAM Speciální analytické metody Zimní čeština 4  
KCH/SCNOA Stechiometrie a chemická nomenklatura Zimní čeština 3  
KCH/TCHBI Chemie, biochemie Zimní čeština 4  
KCH/XANCH Analytická chemie Zimní čeština 5  
KCH/YANCH Analytická chemie Zimní čeština 5  
KCH/ZBCH1 Chemie 1 Zimní čeština 2  
KCH/ZBCH2 Chemie 2 Letní čeština 2  
KCH/ZCHPP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KMB/603 Pokročilé metody molekulární biologie Letní čeština 9  
KMB/608 Základní metody molekulární biologie Zimní čeština 8  
KME/082 Virology Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/087E Molecular immunology Letní angličtina 3  
KME/722 Klinická biochemie II Zimní čeština 5  
KME/738 Praxe v klinické laboratoři I. Zimní a letní čeština 15  
KME/743 Klinická biochemie Letní čeština 6  
KME/745 Biomedicínská laboratorní praxe Zimní a letní čeština 12  
KME/748 Farmakologie a toxikologie Zimní čeština 6  
KME/772 Clinical Biochemistry Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OJZ/100 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Zimní čeština 2  
OJZ/101 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Letní čeština 2  
OJZ/110 Bakalářská angličtina 1 Zimní čeština 2  
OJZ/111 Bakalářská angličtina 1 Letní čeština 2  
OJZ/120 Bakalářská angličtina 2 Zimní čeština 2  
OJZ/121 Bakalářská angličtina 2 Letní čeština 2  
OJZ/130 Bakalářská angličtina 3 Zimní čeština 2  
OJZ/131 Bakalářská angličtina 3 Letní čeština 2  
OJZ/210 Bakalářská angličtina NS 1 Zimní čeština 2  
OJZ/211 Bakalářská angličtina NS 1 Letní čeština 2  
OJZ/220 Bakalářská angličtina NS 2 Zimní čeština 2  
OJZ/230 Bakalářská angličtina NS 3 Zimní čeština 2  
OJZ/231 Bakalářská angličtina NS 3 Letní čeština 2  
OJZ/310 Magisterská angličtina 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/330 Mag. angl. 3 - TOEFL Prepar. Course Zimní a letní čeština 2  
OJZ/410 Magisterská angličtina NS 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/430 Mag. angl. NS 3 - TOEFL Prep. Cour. NS Zimní a letní čeština 2  
OJZ/500 Doktorandská angličtina Zimní a letní čeština 2  
OJZ/520 English for IT 1 Zimní čeština 2  
OJZ/521 English for IT 2 Letní čeština 2  
OJZ/525 English for Science 1 Zimní čeština 2  
OJZ/530 English for Workplace 1 Zimní čeština 2  
OJZ/531 English for Workplace 2 Letní čeština 2  
OJZ/540 English for Autonomous Learning Zimní a letní čeština 2  
OJZ/545 English for TOEIC Zimní a letní čeština 2  
OJZ/610 Bakalářská angličtina 4 - praktický jaz. Zimní a letní čeština 2  
OJZ/630 Academic Writing for Crossborder Studie Zimní a letní angličtina 3  
OJZ/650 Technical Writing Zimní čeština 3  
OJZ/660 Angličtina odborného stylu Letní čeština 3  
OJZ/680 TOEIC LR blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/681 TOEIC SW blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/682 TOEFL ITP blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/701 Španělština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/702 Španělština 2 Letní čeština 3  
OJZ/703 Španělština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/704 Španělština 4 Letní čeština 3  
OJZ/706 Španělština 6 Letní čeština 3  
OJZ/711 Francouzština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/712 Francouzština 2 Letní čeština 3  
OJZ/713 Francouzština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/714 Francouzština 4 Letní čeština 3  
OJZ/715 Francouzština 5 Zimní čeština 3  
OJZ/716 Francouzština 6 Letní čeština 3  
OJZ/721 Němčina 1 Zimní čeština 3  
OJZ/722 Němčina 2 Letní čeština 3  
OJZ/723 Němčina 3 Zimní čeština 3  
OJZ/724 Němčina 4 Letní čeština 3  
OJZ/725 Němčina 5 Zimní čeština 3  
OJZ/726 Němčina 6 Letní čeština 3  
OJZ/727 Německá konverzace Zimní a letní čeština 2  
OJZ/731 Ruština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/732 Ruština 2 Letní čeština 3  
OJZ/733 Ruština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/734 Ruština 4 Letní čeština 3  
OJZ/900 Postupová zkouška z angličtiny Letní čeština 0  
OJZ/910 Bakalářská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
SKS/CHE2 Chemie 2 Letní čeština 5  
SKS/CHE2K Chemie 2 Letní čeština 5  
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/704 Kriminalistika II Letní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/722 Modelování a simulace Zimní čeština 6  
UFY/PFM Počítačová fyzika - počítačové modelován Letní čeština 4  
UFY/SIM1 Počítač. simulace ve fyzice mnoha částic Zimní čeština 5  
UFY/SIM2 Pokroč. simulace ve fyzice mnoha částic Letní čeština 5  
UCH/BCH Úvod do biochemie Zimní čeština, angličtina 4  
UCH/PP Průběžná pedagogická praxe Zimní a letní čeština 4  
UCH/SP Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 7  
UCH/006 Chemická laboratorní technika Zimní čeština 3  
UCH/021 Enzymology Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/030 General Chemistry Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/032 Organická chemie pro biology Zimní čeština 8  
UCH/033 Fluoresc. Spectrosc. in Biol. Systems Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum Letní čeština 4  
UCH/037 Basic Techniques in Practical Chemistry Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/047 Fotochemie přír. vodních systémů - čeština 3  
UCH/049 Praktikum z biochemie Zimní čeština 4  
UCH/050 Pokročilé praktikum z biochemie Letní čeština 4  
UCH/052 Xenobiochemistry and Toxicology Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/060 Computat.Chem. and Mol. Model. of Bioin Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/080 Vybrané partie chemie Letní čeština 3  
UCH/098 Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní čeština 6  
UCH/099 Laboratorní cvičení z organické chemie Letní čeština 4  
UCH/100 Anorganická chemie I Zimní čeština 5  
UCH/101 Anorganická chemie II Letní čeština 5  
UCH/104 Obecná a fyzikální chemie pro chemiky Letní čeština 6  
UCH/105 Fyzikální chemie I Zimní čeština 5  
UCH/107 Chemické výpočty a názvosloví Zimní čeština 3  
UCH/109 Chemický seminář pro 2. ročník Zimní čeština 1  
UCH/111 Laboratorní cvičení z anorganické chemie Letní čeština 3  
UCH/112 Úvod do toxikologie Zimní čeština 2  
UCH/114 Fyzikální chemie II Letní čeština 5  
UCH/115 Seminář mag. oborů - Chemie Letní čeština 1  
UCH/116 Chemický seminář pro 3. ročník Letní čeština 1  
UCH/119 Chemická struktura a spektroskopie Zimní čeština 4  
UCH/253 Biokrystalizační metody Letní čeština 8  
UCH/254 Krystalizační kurz Letní čeština, angličtina 8  
UCH/268 Laboratorní praxe v akreditovaných labor Zimní čeština 3  
UCH/450 Hydrochemie Zimní čeština 6  
UCH/617 Molek. modelování v biol. a chem. vědách Zimní čeština 5  
UCH/642 Biochemistry Laboratory 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/758 Biochemistry Laboratory 1 Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/949 Fyzikální chemie pro učitele Letní čeština 3  
UCH/953 Environmentální chemie Zimní čeština 4  
UCH/955 Organické polutanty v životním prostředí Letní čeština 3  
UCH/956 Lab. cvič. z pokroč. instrumt. anal. ch. Letní čeština 5  
UCH/957 Potravinářské chemie a technologie Letní čeština 3  
UCH/958 Krystalogeneze a biokrystalografie, práš Zimní čeština 3  
UCH/959 Experimentální metody - praktika Letní čeština 4  
UCH/961 Glykobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/962 Xenobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/964 Laboratorní cvičení z hmotnostní spektro Zimní čeština 2  
UCH/965 Optické metody v biochemii Letní čeština 3  
UCH/968 Didaktika organické chemie a biochemie Letní čeština 4  
ULZ/ZZBIO Biochemie Zimní čeština 2  
UMB/551 Lineární algebra Zimní čeština 3  
UMB/565 Matematická analýza II. Letní čeština 8  
UMB/737 Pravděpod. a matemat. statistika I Letní čeština 3  
UMB/792 Statistické metody Zimní čeština 6  
VURH/BCHF Biochemie Zimní čeština 5  
VURH/BCHK Biochemie Zimní čeština 5  
VURH/ECHF Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ECHK Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCH Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCHC Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/HCHF Základy hydrochemie Letní čeština 5  
VURH/HCHK Základy hydrochemie Letní čeština 5  
VURH/CHE1 Chemie 1 Zimní čeština 5  
VURH/CHE1K Chemie 1 Zimní čeština 5  
VURH/ZACHF Základy analytické chemie Zimní čeština 5