Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/002 Terénní praxe I (pro první semestr) Zimní čeština 0  
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ Zimní čeština 0  
FBI/003E Basic Rules of Study at USB Zimní čeština 0  
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/024 Vstupní seminář pro 1. ročník Zimní čeština 3  
FBI/190 Terénní praxe II (Vomáčka) Letní čeština 3  
FBI/191 Terénní praxe III. - 2 Zimní čeština 3  
FBI/193 Terénní praxe III. - 1 - čeština 3  
FBI/195 Terénní praxe IV,botanická část Letní čeština 3  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/901 Zahraniční magist. praxe I. Zimní a letní čeština 8  
FBI/903 Zahraniční magist. praxe II. Zimní a letní čeština 16  
FBI/904 Zahraniční magist. praxe III. Zimní a letní čeština 24  
FBI/905 Vystoup. na mezin. konf. v ČJ - bak, mag Zimní a letní čeština 2  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
FBI/910 Zahraniční magist. praxe IV. Zimní a letní čeština 4  
KAES/BMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/BOP Biologie ochrany přírody Zimní čeština 5  
KAES/BS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/BZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/MFYT Funkce a využití makrofyt Letní čeština 5  
KAES/OBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/QBMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/QBS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/QBZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KAES/QMFYT Funkce a využití makrofyt Letní čeština 5  
KAES/QOBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/UPR Úvodní praxe Zimní čeština 1  
KBD/AMR Anatomie a morfologie rostlin Letní čeština 5  
KBD/BM Biologický monitoring Letní čeština 5  
KBD/DS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/EER Ekologie a ekofyziologie rostlin Zimní čeština 7  
KBD/EKOL Základy ekologie Letní čeština 6  
KBD/EKOLB Ekologie B Letní čeština 5  
KBD/EKOL1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/EKOL2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/EM Ekologie mokřadů Letní čeština 5  
KBD/FYZRO Fyziologie rostlin Zimní a letní čeština 5  
KBD/CHKRO Chov krm. org. pro akvarist. a terarist. Letní čeština 4  
KBD/PP Plant Physiology Zimní angličtina 5  
KBD/PROD Praxe odborná Letní čeština 4  
KBD/PRODN Praxe odborná - N Letní čeština 4  
KBD/PRPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KBD/PSW Principles of Scientific Work Zimní angličtina 3  
KBD/QAMR Anatomie a morfologie rostlin Letní čeština 5  
KBD/QBM Biologický monitoring Letní čeština 5  
KBD/QDS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/QEKOB Ekologie B Zimní a letní čeština 5  
KBD/QEKOL Základy ekologie Letní čeština 6  
KBD/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/QEKO2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/QEM Ekologie mokřadů Letní čeština 5  
KBD/QFYZR Fyziologie rostlin Zimní a letní čeština 5  
KBD/QCHKR Chov krm. org. pro akvarist. a terarist. Letní čeština 4  
KBD/QSZOO Speciální zoologie Zimní čeština 6  
KBD/QTVPC Technické vybavení pěstíren a chovů Zimní čeština 5  
KBD/QZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/QZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBD/QZZOO Zemědělská zoologie Zimní čeština 5  
KBD/QZZVE Zásady zpracování vědecké práce Letní čeština 4  
KBD/SZOOL Speciální zoologie Zimní čeština 6  
KBD/TVPCH Technické vybavení pěstíren a chovů Zimní čeština 5  
KBD/WE Wetland Ecology Letní angličtina 5  
KBD/ZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/ZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBD/ZZOOL Zemědělská zoologie Zimní čeština 5  
KBD/ZZVEP Zásady zpracování vědecké práce Letní čeština 4  
KBE/012 Biostatistika Letní čeština 7  
KBE/013 Modelování pro ekology v programu R Letní čeština 6  
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Letní angličtina 4  
KBE/020 Ekologie půdních mikroorganismů - čeština 5  
KBE/022 Ekologie Zimní čeština 6  
KBE/023 Evoluční ekologie Zimní čeština 6  
KBE/027 Památkový rozměr jihočeské krajiny Zimní čeština 3  
KBE/028 Péče o kulturní krajinu Letní čeština 5  
KBE/030 Ekologie a životní prostředí Zimní čeština 4  
KBE/049 Interakce mezi rostlinami a živočichy Letní čeština 6  
KBE/050 Základy moderních regresních metod - čeština 7  
KBE/051 Pokročilé regresní metody Zimní čeština 5  
KBE/052 Pokročilé ordinační metody - čeština 3  
KBE/103 Chemické a biologické polutanty ve vodě Letní čeština 6  
KBE/105 Znečištění a degradace půdy - čeština 6  
KBE/106 Úvod do komunikace Zimní čeština 3  
KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP Letní čeština 1  
KBE/114 Technologie ŽP Letní čeština 5  
KBE/124 Ekologie živočichů Zimní čeština 3  
KBE/125 Ekologie živočichů - cvičení Letní čeština 3  
KBE/260 Mikrobiologie - čeština 8  
KBE/261 Spec. metody mikrobiální molek. ekologie Letní čeština 6  
KBE/264 Polární ekologie (neživá příroda)-cvič. Zimní čeština 5  
KBE/265 Polární ekologie (živá příroda)-cvičení Zimní čeština 5  
KBE/354 Biotopy ČR - čeština 5  
KBE/367 Ekologie vodních obratlovců Zimní čeština 5  
KBE/427 Ekologie mokřadů - čeština 6  
KBE/452 Základní limnologické metody Letní čeština 3  
KBE/456 Biologie vodních organismů I Zimní čeština 5  
KBE/458 Biologie vodních organismů II Letní čeština 5  
KBE/467 Ekologie zooplanktonu - čeština 3  
KBE/479 Úprava vody a vodárenství Letní čeština 5  
KBE/517 Půdní mikrobiologie Zimní čeština 8  
KBE/542 Biologie ochrany přírody Zimní čeština 6  
KBE/557 Aplikovaná ekologie II. Zimní čeština 3  
KBE/563 Vybraná chráněná území světa - seminář Letní čeština 3  
KBE/760 Biology of Microorganisms Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/782 Vizualizace dat - čeština 3  
KBE/785E Modern Regression Methods Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/991 Základy plánování krajiny Letní čeština 4  
KBO/004 Biologická laboratorní technika Zimní čeština 3  
KBO/122 Manag. a monitor. v ochraně přírody Letní čeština 4  
KBO/124 Průtoková cytometrie v botanice - čeština 2  
KBO/130 Praktikum mnohorozměrné analýzy ek. dat Letní čeština 6  
KBO/132 Botanika vyšších rostlin M Letní čeština 8  
KBO/134 Fykologie (algologie) Letní čeština 6  
KBO/136 Kurz alpské botaniky a ekologie Letní čeština 3  
KBO/137 Zákl. kurz z botaniky, fykologie a mykol Letní čeština 8  
KBO/138 Botanika vyšších rostlin V-I Zimní čeština 0  
KBO/139 Botanika vyšších rostlin V-II Letní čeština 15  
KBO/140 Seminář systematické botaniky 1 Zimní čeština 3  
KBO/141 Seminář systematické botaniky 2 Letní čeština 3  
KBO/142 Základy ekologie sinic a řas Zimní čeština 5  
KBO/145 Ecology Seminar Zimní angličtina 2  
KBO/147 Biogeografie protistních organismů Zimní čeština 3  
KBO/185 Základní algologické metody - čeština 2  
KBO/186 Seminář mag. oborů - botanika Zimní a letní čeština 2  
KBO/191 Mezioborová exkurze k ekologii biomů Letní čeština 3  
KBO/205 Anatomie a morfologie rostlin Zimní čeština 6  
KBO/290 Algologický seminář pro pokročilé 1. Zimní čeština 3  
KBO/291 Algologický seminář pro pokročilé 2. Letní čeština 3  
KBO/298 Algologické kultivační techniky - čeština 5  
KBO/305 Biologie mechorostů - čeština 6  
KBO/308 Květena a vegetace střední Evropy - čeština 3  
KBO/309 Met. mol.biol. v rostl. ekol. a system. Zimní čeština 9  
KBO/312 Základy rostlinné taxonomie - čeština 3  
KBO/314 Terénní kurz bryologie - podzimní Zimní čeština 3  
KBO/318 Biotechnologie řas a sinic Letní čeština 3  
KBO/319 Evoluce a fylogeneze rostlin Letní čeština 3  
KBO/325 Úvod do polární ekologie Zimní čeština 3  
KBO/327 Terénní kurz bryologie - jarní Letní čeština 3  
KBO/329 Určovací seminář cévnatých rostlin Letní čeština 6  
KBO/332 Plánování a hodnocení ekol. exp. - angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/332E Design and Analysis of Ecological Exper. Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/426 Ekologie společenstev Zimní čeština 6  
KBO/440 Tropická botanika - čeština 3  
KBO/441 Speciální fykologie I. - čeština 6  
KBO/442 Speciální fykologie II. - čeština 6  
KBO/443 Speciální fykologie III. - čeština 6  
KBO/444 Speciální fykologie IV. - čeština 6  
KBO/445 Speciální fykologie V. Letní čeština 6  
KBO/759 Biostatistics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/767 Biology of Plants Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEBR/204 Vybrané kapitoly z evoluce rostlin Letní čeština 4  
KEBR/220 Fyziologie rostlin Letní čeština 8  
KEBR/254 Rostlinná virologie Zimní čeština 6  
KEBR/562 Malá fyziologie rostlin Zimní čeština 3  
KEBR/630 Bioenergetika - čeština 6  
KEBR/631 Bioenergetics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEBR/633 Fytohormóny, růst a vývoj rostlin I. - čeština 6  
KEBR/634 Fytohormony, růst a vývoj rostlin II. Zimní angličtina 6  
KEBR/635 Fotosyntéza - čeština 6  
KEBR/945 Biologie rostlinné buňky Zimní čeština 6  
KKZP/MIBIZ Mikrobiologie zvířat a živočiš. produktů Letní čeština 7  
KMB/023 Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
KMB/215 Bioinformatics Project Zimní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/217 Methods of Functional Genomics Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/219 Introduction to Cell Biology Zimní angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/222 Forenzní genetika a biologie Zimní čeština 4  
KMB/223 Techniky mikrosk. a anal. obrazu pro bio Letní čeština 5  
KMB/225 Bakteriální genetika Zimní čeština 3  
KMB/240 Genetika Letní čeština 5  
KMB/242 Reprodukční genetika člověka Letní čeština 3  
KMB/243 Základy biotechnologií u živočichů - čeština 3  
KMB/245 Cvičení z genetiky Letní čeština 3  
KMB/251 Genetická toxikologie - čeština 5  
KMB/601 Biologie buňky II. Zimní čeština 4  
KMB/603 Pokročilé metody molekulární biologie Letní čeština 9  
KMB/604 Cytogenetika Zimní čeština 6  
KMB/608 Základní metody molekulární biologie Zimní čeština 8  
KMB/614 Cell Regulation and Signaling Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/615 Úvod do bioinformatiky Letní čeština 5  
KMB/616 Epigenetika a regulace genové exprese Letní čeština 5  
KMB/617 Vývojová biologie živočichů a člověka Zimní čeština 6  
KMB/622 Scientific Writing for Experimental Biol Letní angličtina 5  
KMB/705 Populační a evoluční genetika Zimní čeština 6  
KMB/708 Genetika člověka Zimní čeština 6  
KMB/770 Methods in Molecular Biology Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/777 Evoluční genomika Zimní čeština 3  
KME/060 Lékařská parazitologie pro klin. biology - čeština 5  
KME/062 Statistika v preklin. a klin. výzkumu I. Zimní čeština 1  
KME/065 Metody mikrobiální diagnostiky Zimní čeština 3  
KME/066 Terapie nádorů pro bakaláře 1 Zimní čeština 0  
KME/067 Terapie nádorů pro bakaláře 2 Letní čeština 3  
KME/068 Terapie nádorů pro bakaláře 3 Zimní čeština 0  
KME/069 Terapie nádorů pro bakaláře 4 Letní čeština 2  
KME/070 Vakcíny proti nemocem přenáš. klíšťaty 1 Zimní čeština 0  
KME/071 Vakcíny proti nemocem přenáš. klíšťaty 2 Letní čeština 5  
KME/072 Vakcíny proti nemocem přenáš. klíšťaty 3 Zimní čeština 0  
KME/073 Vakcíny proti nemocem přenáš. klíšťaty 4 Letní čeština 2  
KME/074 Terapie nádorů pro magistry 1 Zimní čeština 0  
KME/075 Terapie nádorů pro magistry 2 Letní čeština 5  
KME/076 Terapie nádorů pro magistry 3 Zimní čeština 0  
KME/077 Terapie nádorů pro magistry 4 Letní čeština 2  
KME/078 Diagnostika chorob přenášených vektory 1 Zimní čeština 0  
KME/079 Diagnostika chorob přenášených vektory 2 Letní čeština 3  
KME/080 Diagnostika chorob přenášených vektory 3 Zimní čeština 0  
KME/081 Diagnostika chorob přenášených vektory 4 Letní čeština 2  
KME/082 Virology Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/084 Molek. diag. metody v lék. genetice Letní čeština 3  
KME/085E Introduction into biomedicine Zimní angličtina 6  
KME/086 Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu Letní čeština 3  
KME/087 Molekulární imunologie Letní čeština 3  
KME/087E Molecular immunology Letní angličtina 3  
KME/179 Seminář mag. oborů - klinická biologie Zimní a letní čeština 2  
KME/216 Imunologie Letní čeština 6  
KME/306 Fotografické techniky I. Zimní čeština 3  
KME/481 Lékařská mikrobiologie Zimní čeština 6  
KME/603 Lékařská virologie Letní čeština 6  
KME/606 Kultivace živočišných buněk a tkání Zimní čeština 3  
KME/614 Metody studia buňky Letní čeština 6  
KME/615 Cell Line Cultures in Vitro Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/625 Fotografické techniky II. Letní čeština 3  
KME/721 Klinická imunologie Letní čeština 5  
KME/722 Klinická biochemie II Zimní čeština 5  
KME/723 Immunology Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/724 Laboratorní hematologie Zimní čeština 5  
KME/725 Biorytmy člověka Letní čeština 2  
KME/726 Hematologie II. Letní čeština 5  
KME/728 Anatomické principy řízení lidského těla Zimní čeština 3  
KME/729 Infekční lékařství Letní čeština 3  
KME/733 Immunology for BCH - laboratory Letní angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/738 Praxe v klinické laboratoři I. Zimní a letní čeština 15  
KME/739 Praxe v klinické laboratoři II. Zimní a letní čeština 15  
KME/740 Histologie Zimní čeština 6  
KME/742 Patologická anatomie Letní čeština 6  
KME/743 Klinická biochemie Letní čeština 6  
KME/745 Biomedicínská laboratorní praxe Zimní a letní čeština 12  
KME/747 Patofyziologie Zimní čeština 6  
KME/748 Farmakologie a toxikologie Zimní čeština 6  
KME/772 Clinical Biochemistry Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPA/494 Lékařská parazitologie a diag. metody I Letní čeština 8  
KPA/495 Lékařská parazitologie a diag. metody II - čeština 8  
KPA/501 Imunologie parazitóz Zimní čeština 3  
KSPR/BGD Biodiverzita a genetická diverzita Letní čeština 5  
KSPR/BINF Bioinformatika Zimní čeština 4  
KSPR/BOTF Botanika Letní čeština 5  
KSPR/QBOTF Botanika Letní čeština 5  
KZO/056 Seminář behaviorálních věd Zimní a letní čeština 3  
KZO/140 Vnitrodruhová var. chování a plán. exp. - čeština 2  
KZO/146 Genetika v ochraně přírody Letní čeština 6  
KZO/147 Behaviorální ekologie - čeština 3  
KZO/148 Zoologie malá Zimní čeština 5  
KZO/156 Zoologie vyšších obratlovců Letní čeština 6  
KZO/159 Biologie chování živočichů Zimní čeština 5  
KZO/160 Kognitivní etologie Letní čeština 3  
KZO/212 Vývojová biologie Zimní čeština 5  
KZO/230 Fyziologie živočichů a člověka Letní čeština 8  
KZO/270 Evoluční biologie Zimní čeština 5  
KZO/273 Behavior. strukt. v populacích živočichů Zimní čeština 4  
KZO/275 Metody výzkumu chování Letní čeština 3  
KZO/359 Terénní ornitologické metody Letní čeština 3  
KZO/364 Praktikum z etologie (II) Letní čeština 3  
KZO/366 Ekologie savců - čeština 3  
KZO/367 Ekologie savců - cvičení - čeština 3  
KZO/371 Primatologie Letní čeština 3  
KZO/372 Zvířata v lidské péči - čeština 3  
KZO/373 Ornitologické exkurze Letní čeština 3  
KZO/374 Ekologie smyslového vnímání Letní čeština 3  
KZO/378 Praktikum z mammalogie Zimní čeština 3  
KZO/381 Mammalogie Zimní čeština 6  
KZO/382 Ekologie ptáků - čeština 3  
KZO/383 Ornitologie Letní čeština 3  
KZO/384 Systematická ornitologie Zimní čeština 6  
KZO/385 Chov savců Letní čeština 5  
KZO/387 Srovnávací anatomie a morfologie obratl. Zimní čeština 6  
KZO/388 Antropologie Zimní čeština 3  
KZO/389 Vertebratologická exkurze Letní čeština 3  
KZO/391 Biologie rozmnožování obratlovců - čeština 3  
KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů Letní čeština 5  
KZO/405 Fyziologie hmyzu - čeština 6  
KZO/411 Biologie měkkýšů - čeština 6  
KZO/571 Evoluce živočichů Letní čeština 3  
KZO/662 Seminář mag. oborů - obor fyz.živočichů Zimní a letní čeština 2  
KZO/675 Neuroetologie Letní čeština 4  
KZVE/AHW Animal Hygiene and Welfare Letní angličtina 5  
KZVE/FYZTV Fyziologie trávení a výživy Letní čeština 5  
KZVE/KDZ Krmení domácích zvířat Zimní čeština 5  
KZVE/KRM Krmivářství Zimní čeština 4  
KZVE/LMAKP Labor. metody analýzy krmiv a potravin Zimní čeština 5  
KZVE/MOF Morfologie a fyziologie Zimní čeština 5  
KZVE/MOFYA Morfologie a fyziologie hosp. zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/OZ Obecná zootechnika Letní čeština 5  
KZVE/QFYZT Fyziologie trávení a výživy Letní čeština 5  
KZVE/QKDZ Krmení domácích zvířat Zimní čeština 5  
KZVE/QKRM Krmivářství Zimní čeština 4  
KZVE/QLMAK Labor. metody analýzy krmiv a potravin Zimní čeština 5  
KZVE/QMOF Morfologie a fyziologie Zimní čeština 5  
KZVE/QMOFA Morfologie a fyziologie hosp. zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/QOZ Obecná zootechnika Letní čeština 5  
KZVE/QVHZ Výživa hospodářských zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/QVKHB Výživa a krmení hospodářských zvířat Letní čeština 6  
KZVE/QVKH1 Výživa a krmení hosp. zvířat I Zimní čeština 4  
KZVE/QVKH2 Výživa a krmení hospo. zvířat II Letní čeština 5  
KZVE/QWLP Welfare - legislativa a praxe Zimní čeština 5  
KZVE/QXVHZ Výživa hospodářských zvířat - čeština 6  
KZVE/QZVHZ Základy výživy a krmení hospodář. zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/QZW Zoohygiena, welfare Zimní a letní čeština 5  
KZVE/UHK Úprava a hodnocení krmiv Zimní a letní čeština 5  
KZVE/VHZ Výživa hospodářských zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/VKHZB Výživa a krmení hospodářských zvířat Letní čeština 6  
KZVE/VKHZV Výživa a krmení hospodářských zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/VKHZ1 Výživa a krmení hosp. zvířat I Zimní čeština 4  
KZVE/VKHZ2 Výživa a krmení hospo. zvířat II Letní čeština 5  
KZVE/VKM Výživa a krmení monogastrů Zimní čeština 5  
KZVE/VKP Výživa a krmení přežvýkavců Letní čeština 5  
KZVE/WLP Welfare - legislativa a praxe Zimní čeština 5  
KZVE/XVHZ Výživa hospodářských zvířat - čeština 6  
KZVE/ZVHZ Základy výživy a krmení hospodář. zvířat Zimní a letní čeština 6  
KZVE/ZW Zoohygiena, welfare Zimní a letní čeština 5  
OJZ/100 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Zimní čeština 2  
OJZ/101 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Letní čeština 2  
OJZ/110 Bakalářská angličtina 1 Zimní čeština 2  
OJZ/111 Bakalářská angličtina 1 Letní čeština 2  
OJZ/120 Bakalářská angličtina 2 Zimní čeština 2  
OJZ/121 Bakalářská angličtina 2 Letní čeština 2  
OJZ/130 Bakalářská angličtina 3 Zimní čeština 2  
OJZ/131 Bakalářská angličtina 3 Letní čeština 2  
OJZ/210 Bakalářská angličtina NS 1 Zimní čeština 2  
OJZ/211 Bakalářská angličtina NS 1 Letní čeština 2  
OJZ/220 Bakalářská angličtina NS 2 Zimní čeština 2  
OJZ/230 Bakalářská angličtina NS 3 Zimní čeština 2  
OJZ/231 Bakalářská angličtina NS 3 Letní čeština 2  
OJZ/310 Magisterská angličtina 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/320 Magisterská angličtina 2 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/330 Mag. angl. 3 - TOEFL Prepar. Course Zimní a letní čeština 2  
OJZ/410 Magisterská angličtina NS 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/430 Mag. angl. NS 3 - TOEFL Prep. Cour. NS Zimní a letní čeština 2  
OJZ/500 Doktorandská angličtina Zimní a letní čeština 2  
OJZ/510 English Course for BC and BI Zimní čeština 0  
OJZ/520 English for IT 1 Zimní čeština 2  
OJZ/521 English for IT 2 Letní čeština 2  
OJZ/525 English for Science 1 Zimní čeština 2  
OJZ/530 English for Workplace 1 Zimní čeština 2  
OJZ/531 English for Workplace 2 Letní čeština 2  
OJZ/540 English for Autonomous Learning Zimní a letní čeština 2  
OJZ/545 English for TOEIC Zimní a letní čeština 2  
OJZ/610 Bakalářská angličtina 4 - praktický jaz. Zimní a letní čeština 2  
OJZ/630 Academic Writing for Crossborder Studie Zimní a letní angličtina 3  
OJZ/650 Technical Writing Zimní čeština 3  
OJZ/660 Angličtina odborného stylu Letní čeština 3  
OJZ/680 TOEIC LR blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/681 TOEIC SW blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/682 TOEFL ITP blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/701 Španělština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/702 Španělština 2 Letní čeština 3  
OJZ/703 Španělština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/704 Španělština 4 Letní čeština 3  
OJZ/706 Španělština 6 Letní čeština 3  
OJZ/711 Francouzština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/712 Francouzština 2 Letní čeština 3  
OJZ/713 Francouzština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/714 Francouzština 4 Letní čeština 3  
OJZ/715 Francouzština 5 Zimní čeština 3  
OJZ/716 Francouzština 6 Letní čeština 3  
OJZ/721 Němčina 1 Zimní čeština 3  
OJZ/722 Němčina 2 Letní čeština 3  
OJZ/723 Němčina 3 Zimní čeština 3  
OJZ/724 Němčina 4 Letní čeština 3  
OJZ/725 Němčina 5 Zimní čeština 3  
OJZ/726 Němčina 6 Letní čeština 3  
OJZ/727 Německá konverzace Zimní a letní čeština 2  
OJZ/731 Ruština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/732 Ruština 2 Letní čeština 3  
OJZ/733 Ruština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/734 Ruština 4 Letní čeština 3  
OJZ/900 Postupová zkouška z angličtiny Letní čeština 0  
OJZ/910 Bakalářská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
SKS/MAT Matematika Zimní čeština 5  
SKS/MATK Matematika Zimní čeština 5  
UA/ZOGEF Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOGEK Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOOF Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZOOK Zoologie Letní čeština 5  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/665 Data Mining in Bioinformatics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/704 Kriminalistika II Letní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/722 Modelování a simulace Zimní čeština 6  
UAI/723 Multimédia Letní čeština 6  
UCH/BCH Úvod do biochemie Zimní čeština, angličtina 4  
UCH/006 Chemická laboratorní technika Zimní čeština 3  
UCH/007 Laboratorní praktikum Zimní čeština 2  
UCH/020 Gen and Protein Engineering Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/021 Enzymology Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/031 Obecná a fyzikální chemie Letní čeština 5  
UCH/032 Organická chemie pro biology Zimní čeština 8  
UCH/033 Fluoresc. Spectrosc. in Biol. Systems Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum Letní čeština 4  
UCH/047 Fotochemie přír. vodních systémů - čeština 3  
UCH/049 Praktikum z biochemie Zimní čeština 4  
UCH/050 Pokročilé praktikum z biochemie Letní čeština 4  
UCH/051 Biochem. praktikum pro biologii a ŽP Zimní čeština 2  
UCH/052 Xenobiochemistry and Toxicology Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/642 Biochemistry Laboratory 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/758 Biochemistry Laboratory 1 Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/961 Glykobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/962 Xenobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/965 Optické metody v biochemii Letní čeština 3  
ULZ/ZZBIO Biochemie Zimní čeština 2  
UMB/010 Matematika Zimní čeština 6  
UMB/340 Teoretická ekologie a epidemiologie Zimní čeština 3  
UMB/551I Linear Algebra Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/737 Pravděpod. a matemat. statistika I Letní čeština 3  
UMB/749 Metody optimalizace Letní čeština 6  
VURH/AHYDF Aplikovaná hydrobiologie Letní čeština 5  
VURH/AHYDK Aplikovaná hydrobiologie Letní čeština 5  
VURH/AHY2 Aplikovaná hydrobiologie 2 Zimní čeština 5  
VURH/AHY2K Aplikovaná hydrobiologie 2 Zimní čeština 5  
VURH/AQT Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/AQTC Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/ETOXF Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/ETOXK Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/CHRAF Chov raků Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/CHRAK Chov raků Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGF Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGK Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/NRYBF Nemoci ryb Zimní čeština 5  
VURH/NRYBK Nemoci ryb Zimní čeština 5  
VURH/OCHRF Ochrana raků a mlžů Letní čeština 5  
VURH/OCHRK Ochrana raků a mlžů Letní čeština 5  
VURH/RYBF Rybářství Zimní čeština 5  
VURH/VTOXF Vodní toxikologie Letní čeština 5  
VURH/VTOXK Vodní toxikologie Letní čeština 5  
VURH/ZBB Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZBBK Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZGRF Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZGRK Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5