Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
KAES/BS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/KEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KAES/QKEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/QTAE Aplikovaná ekologie Zimní čeština 4  
KAES/QUVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KAES/TAE Aplikovaná ekologie Letní čeština 4  
KAES/UPR Úvodní praxe Zimní čeština 1  
KAES/UVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KBD/EKOL1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/EKOL2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/QEKO2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBE/354 Biotopy ČR - čeština 5  
KCH/CŽP Chemie životního prostředí Zimní čeština 4  
KKM/OTZP Ochrana a tvorba život. prostředí Zimní čeština 5  
KKM/PPU Projektování pozemkových úprav Zimní čeština 5  
KKM/QOTZP Ochrana a tvorba život. prostředí Zimní čeština 5  
KKM/QVDPZ Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/VDPZE Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KRM/EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí Zimní čeština 4  
KRM/EMK Ekologie a management krajiny Letní čeština 5  
KRM/ENE Environmentální ekonomika Zimní čeština 4  
KRM/ENP Environmental Policy Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí Zimní čeština 4  
KRM/KPRN Právní normy v ochraně přírody Zimní čeština 4  
KRM/OENE Environmental Economy Zimní angličtina 4  
KRM/PRN Právní normy v ochraně přírody Zimní čeština 4  
KRM/QENE Environmentální ekonomika Zimní čeština 4  
KRM/YENP Environmental Policy Zimní a letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSPR/BOTF Botanika Letní čeština 5  
KSPR/QBOTF Botanika Letní čeština 5  
KSPR/QXUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
KSPR/XUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
VURH/AER Analýza environmentálních rizik Letní čeština 5  
VURH/AQT Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/AQTC Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/ECHF Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ECHK Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCH Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCHC Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ETOXF Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/ETOXK Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/CHMK Chov měkkýšů a korýšů Zimní čeština 5  
VURH/MVV Management volných vod Zimní čeština 5  
VURH/RVVF Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RVVK Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RYBF Rybářství Zimní čeština 5  
VURH/VTOXF Vodní toxikologie Letní čeština 5  
VURH/VTOXK Vodní toxikologie Letní čeština 5