Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
KAES/AEMPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 2  
KAES/AEPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 3  
KAES/BMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/BOP Biologie ochrany přírody Zimní čeština 5  
KAES/BS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/EAZE Ekologické a alternativní zemědělství Letní čeština 5  
KAES/EKOE Ekoenergetika Letní čeština 4  
KAES/FE Fytoenergetika Zimní čeština 5  
KAES/KEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/KEZ Konverze na ekolog. způsob hospodaření Zimní čeština 5  
KAES/KLASP Klasifikace a oceňování půd Letní čeština 5  
KAES/MA Multifunctional Agriculture Zimní angličtina 5  
KAES/MB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/MFYT Funkce a využití makrofyt Letní čeština 5  
KAES/MZ Multifunkční zemědělství Letní čeština 5  
KAES/OBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/PRAPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KAES/PSAD Plan. for Sustain. in Agricul. Develop. Zimní angličtina 5  
KAES/PUSH1 Projektování trv. udrž. systémů hosp. I Zimní čeština, angličtina 5  
KAES/PUSH2 Projektování trv. udrž. systémů hosp. II Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QAEMP Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 2  
KAES/QAEPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 3  
KAES/QBMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/QBS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/QBZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QEAZE Ekologické a alternativní zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QEKOE Ekoenergetika Letní čeština 4  
KAES/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KAES/QKEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/QKEZ Konverze na ekolog. způsob hospodaření Zimní čeština 5  
KAES/QKLAS Klasifikace a oceňování půd Letní čeština 5  
KAES/QMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QMFYT Funkce a využití makrofyt Letní čeština 5  
KAES/QMZ Multifunkční zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QOBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/QPUS1 Projektování trv. udrž. systémů hosp. I Zimní čeština, angličtina 5  
KAES/QPUS2 Projektování trv. udrž. systémů hosp. II Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QTAE Aplikovaná ekologie Zimní čeština 4  
KAES/QTUR Trvale udržitelný rozvoj Zimní a letní čeština, angličtina 3  
KAES/QTUZ Trvale udržitelné zemědělství Zimní čeština 4  
KAES/QUVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KAES/QXMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/TAE Aplikovaná ekologie Letní čeština 4  
KAES/TUR Trvale udržitelný rozvoj Zimní a letní čeština, angličtina 3  
KAES/TUZ Trvale udržitelné zemědělství Zimní čeština 4  
KAES/UPR Úvodní praxe Zimní čeština 1  
KAES/UVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KAES/XMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KBD/BM Biologický monitoring Letní čeština 5  
KBD/DS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/EKOL Základy ekologie Letní čeština 6  
KBD/EKOLB Ekologie B Letní čeština 5  
KBD/EKOL1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/EKOL2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/EM Ekologie mokřadů Letní čeština 5  
KBD/PROD Praxe odborná Letní čeština 4  
KBD/PRODN Praxe odborná - N Letní čeština 4  
KBD/PRPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KBD/QBM Biologický monitoring Letní čeština 5  
KBD/QDS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/QEKOB Ekologie B Zimní a letní čeština 5  
KBD/QEKOL Základy ekologie Letní čeština 6  
KBD/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/QEKO2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/QEM Ekologie mokřadů Letní čeština 5  
KBD/QZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/QZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBD/WE Wetland Ecology Letní angličtina 5  
KBD/ZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/ZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBE/354 Biotopy ČR - čeština 5  
KCH/CŽP Chemie životního prostředí Zimní čeština 4  
KKM/DZZV Difúzní zdroje znečištění vod Letní čeština 5  
KKM/EVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/HYBIO Hydrobiologie Letní čeština 5  
KKM/OCHV Využití a ochrana vodních zdrojů Letní čeština 4  
KKM/OTZP Ochrana a tvorba život. prostředí Zimní čeština 5  
KKM/POUP1 Pozemkové úpravy I Zimní čeština 5  
KKM/POUP2 Pozemkové úpravy II Letní čeština 5  
KKM/PPU Projektování pozemkových úprav Zimní čeština 5  
KKM/QEVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/QHYBI Hydrobiologie Letní čeština 5  
KKM/QOTZP Ochrana a tvorba život. prostředí Zimní čeština 5  
KKM/QREVI Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/QVDPZ Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/QXEVM Ekologie vod a mokřadů Zimní a letní čeština 5  
KKM/QXREV Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/REVIK Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/UPWR Use and Protection of Water Resources Letní angličtina 5  
KKM/VDPZ Využití dálkového průzkumu Země Letní čeština 5  
KKM/VDPZE Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/XEVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/XREVI Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KRM/EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí Zimní čeština 4  
KRM/EMK Ekologie a management krajiny Letní čeština 5  
KRM/ENE Environmentální ekonomika Zimní čeština 4  
KRM/ENP Environmental Policy Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí Zimní čeština 4  
KRM/KPRN Právní normy v ochraně přírody Zimní čeština 4  
KRM/OENE Environmental Economy Zimní angličtina 4  
KRM/PRN Právní normy v ochraně přírody Zimní čeština 4  
KRM/QENE Environmentální ekonomika Zimní čeština 4  
KRM/YENP Environmental Policy Zimní a letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSPR/BOTF Botanika Letní čeština 5  
KSPR/QBOTF Botanika Letní čeština 5  
KSPR/QXUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
KSPR/XUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů Letní čeština 5  
KZT/MMO Mechanizace pro manipulaci s odpady Letní čeština 7  
SKS/MAT Matematika Zimní čeština 5  
SKS/MATK Matematika Zimní čeština 5  
UA/EKOF Ekologie Zimní čeština 5  
UA/ZOGEF Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOGEK Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOOF Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZOOK Zoologie Letní čeština 5  
VURH/AER Analýza environmentálních rizik Letní čeština 5  
VURH/AERK Analýza environmentálních rizik Letní čeština 5  
VURH/AHYDF Aplikovaná hydrobiologie Letní čeština 5  
VURH/AHYDK Aplikovaná hydrobiologie Letní čeština 5  
VURH/AHY2 Aplikovaná hydrobiologie 2 Zimní čeština 5  
VURH/AHY2K Aplikovaná hydrobiologie 2 Zimní čeština 5  
VURH/AQT Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/AQTC Aquatic toxicology Letní čeština 5  
VURH/ECHF Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ECHK Environmentální chemie Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCH Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ENCHC Environmental Chemistry Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ETOXF Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/ETOXK Ekotoxikologie Zimní čeština 5  
VURH/CHMK Chov měkkýšů a korýšů Zimní čeština 5  
VURH/MOV Management in Open Waters Zimní čeština 5  
VURH/MOVC Management in Open Waters Zimní čeština 5  
VURH/MVV Management volných vod Zimní čeština 5  
VURH/RAA Risk Assessment Analysis Letní čeština 5  
VURH/RAAC Risk Assessment Analysis Letní čeština 5  
VURH/RVVF Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RVVK Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RYBF Rybářství Zimní čeština 5  
VURH/VTOXF Vodní toxikologie Letní čeština 5  
VURH/VTOXK Vodní toxikologie Letní čeština 5