Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ Zimní čeština 0  
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/901 Zahraniční magist. praxe I. Zimní a letní čeština 8  
FBI/903 Zahraniční magist. praxe II. Zimní a letní čeština 16  
FBI/904 Zahraniční magist. praxe III. Zimní a letní čeština 24  
FBI/905 Vystoup. na mezin. konf. v ČJ - bak, mag Zimní a letní čeština 2  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
FBI/910 Zahraniční magist. praxe IV. Zimní a letní čeština 4  
KBO/759 Biostatistics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ICHEM Vybr. kapitoly z chemie a z jad. fyziky Zimní čeština 4  
KCH/JCHEM Vybr. kapitoly z chemie a z jad. fyziky Zimní čeština 4  
KCH/OBCHA Obecná chemie Zimní čeština 5  
KKM/HYDLK Hydraulika Zimní čeština 6  
KZT/AFY Aplikovaná fyzika Letní čeština 4  
KZT/TEME Technická mechanika Zimní čeština 6  
KZT/ZVE Zdroje a využití energie Letní čeština 5  
OJZ/100 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Zimní čeština 2  
OJZ/101 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Letní čeština 2  
OJZ/110 Bakalářská angličtina 1 Zimní čeština 2  
OJZ/111 Bakalářská angličtina 1 Letní čeština 2  
OJZ/120 Bakalářská angličtina 2 Zimní čeština 2  
OJZ/121 Bakalářská angličtina 2 Letní čeština 2  
OJZ/130 Bakalářská angličtina 3 Zimní čeština 2  
OJZ/131 Bakalářská angličtina 3 Letní čeština 2  
OJZ/210 Bakalářská angličtina NS 1 Zimní čeština 2  
OJZ/211 Bakalářská angličtina NS 1 Letní čeština 2  
OJZ/220 Bakalářská angličtina NS 2 Zimní čeština 2  
OJZ/230 Bakalářská angličtina NS 3 Zimní čeština 2  
OJZ/231 Bakalářská angličtina NS 3 Letní čeština 2  
OJZ/310 Magisterská angličtina 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/330 Mag. angl. 3 - TOEFL Prepar. Course Zimní a letní čeština 2  
OJZ/410 Magisterská angličtina NS 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/430 Mag. angl. NS 3 - TOEFL Prep. Cour. NS Zimní a letní čeština 2  
OJZ/500 Doktorandská angličtina Zimní a letní čeština 2  
OJZ/520 English for IT 1 Zimní čeština 2  
OJZ/521 English for IT 2 Letní čeština 2  
OJZ/525 English for Science 1 Zimní čeština 2  
OJZ/530 English for Workplace 1 Zimní čeština 2  
OJZ/531 English for Workplace 2 Letní čeština 2  
OJZ/540 English for Autonomous Learning Zimní a letní čeština 2  
OJZ/545 English for TOEIC Zimní a letní čeština 2  
OJZ/610 Bakalářská angličtina 4 - praktický jaz. Zimní a letní čeština 2  
OJZ/650 Technical Writing Zimní čeština 3  
OJZ/660 Angličtina odborného stylu Letní čeština 3  
OJZ/680 TOEIC LR blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/681 TOEIC SW blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/682 TOEFL ITP blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/701 Španělština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/702 Španělština 2 Letní čeština 3  
OJZ/703 Španělština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/704 Španělština 4 Letní čeština 3  
OJZ/706 Španělština 6 Letní čeština 3  
OJZ/711 Francouzština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/712 Francouzština 2 Letní čeština 3  
OJZ/713 Francouzština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/714 Francouzština 4 Letní čeština 3  
OJZ/715 Francouzština 5 Zimní čeština 3  
OJZ/716 Francouzština 6 Letní čeština 3  
OJZ/721 Němčina 1 Zimní čeština 3  
OJZ/722 Němčina 2 Letní čeština 3  
OJZ/723 Němčina 3 Zimní čeština 3  
OJZ/724 Němčina 4 Letní čeština 3  
OJZ/725 Němčina 5 Zimní čeština 3  
OJZ/726 Němčina 6 Letní čeština 3  
OJZ/727 Německá konverzace Zimní a letní čeština 2  
OJZ/731 Ruština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/732 Ruština 2 Letní čeština 3  
OJZ/733 Ruština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/734 Ruština 4 Letní čeština 3  
OJZ/900 Postupová zkouška z angličtiny Letní čeština 0  
OJZ/910 Bakalářská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/682 Architektura počítačů II Zimní čeština 4  
UAI/704 Kriminalistika II Letní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/745 Zkoumání inform. komunik. technol. a el. Zimní čeština 6  
UAI/760 DTP-LaTeX Zimní a letní čeština 3  
UFY/AST Astronomie a astrofyzika Zimní čeština 4  
UFY/AVT Základy audiovizuální techniky Letní čeština 3  
UFY/AVTK Audiovizuální technika pro KS Letní čeština 3  
UFY/BPR Bezpečnostní předpisy Letní čeština 4  
UFY/BPRK Bezpečnostní předpisy pro KS Letní čeština 4  
UFY/DEF Dějiny fyziky Zimní čeština 2  
UFY/EET Přenos energie a elektronu v biol.syst Letní čeština 3  
UFY/EMA Ekonomika a marketing Letní čeština 4  
UFY/EMAK Ekonomika a marketing pro KS Letní čeština 4  
UFY/EMB Elektronová mikroskopie pro biology Zimní čeština 8  
UFY/EM1 Electron Microscopy I Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/EM2 Electron Microscopy II Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/ESP Elektrické stroje a pohony Zimní čeština 4  
UFY/ESPK Elektrické stroje a pohony pro KS Zimní čeština 4  
UFY/ETE Elektrotechnika Zimní čeština 5  
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS Zimní čeština 5  
UFY/FCH1 Fyzika pro chemiky I. Letní čeština 5  
UFY/FCH2 Fyzika pro chemiky II. Zimní čeština 5  
UFY/FP Fyzika plazmatu Letní čeština 3  
UFY/FPB Fyzika pro biology Letní čeština 5  
UFY/FPK Fyzika plazmatu pro KS Letní čeština 2  
UFY/FPL Fyzika pevných látek Letní čeština 4  
UFY/FPR1 Fyzikální praktikum I Letní čeština 3  
UFY/FPR1K Fyzikální praktikum I pro KS Letní čeština 3  
UFY/FPR2 Fyzikální praktikum II Zimní čeština 3  
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II pro KS Zimní čeština 3  
UFY/FPR3 Fyzikální praktikum III Letní čeština 3  
UFY/FPR3K Fyzikální praktikum III pro KS Letní čeština 3  
UFY/FPR4 Fyzikální praktikum IV Zimní čeština 3  
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV pro KS Zimní čeština 3  
UFY/FYZ1 Fyzika I Zimní čeština 5  
UFY/FYZ1K Fyzika I pro KS Zimní čeština 6  
UFY/FYZ2 Fyzika II Letní čeština 5  
UFY/FYZ2K Fyzika II pro KS Letní čeština 5  
UFY/FYZ3 Fyzika III Zimní čeština 5  
UFY/FYZ3K Fyzika III pro KS Zimní čeština 5  
UFY/FYZ4 Fyzika IV Letní čeština 5  
UFY/FYZ4K Fyzika IV pro KS Letní čeština 5  
UFY/HPS Hydraulické a pneumatické stroje Zimní čeština 4  
UFY/HPSK Hydraulické a pneumatické stroje pro KS Zimní čeština 4  
UFY/JAE Jaderná energetika Zimní čeština 2  
UFY/KT1 Kvantová teorie I Letní čeština 6  
UFY/KT2 Kvantová teorie II. Zimní čeština 6  
UFY/LBV LabView Zimní čeština 4  
UFY/LNO Lasery a nelineární optika Zimní čeština 4  
UFY/MECH Mechatronika Zimní čeština 6  
UFY/MECHK Mechatronika pro KS Zimní čeština 6  
UFY/MEO Modelování elektronických obvodů Letní čeština 3  
UFY/MET Základy meteorologie a klimatologie Letní čeština 4  
UFY/MTE Mechanika tekutin Zimní čeština 6  
UFY/MTEK Mechanika tekutin pro KS Zimní čeština 6  
UFY/MTP Materiály a technologie přípravy Letní čeština 3  
UFY/NOM Nauka o materiálu Letní čeština 5  
UFY/NOMK Nauka o materiálu pro KS Letní čeština 5  
UFY/OPC Zákl. objekt. orient. prog. v jazyce C++ Letní čeština 6  
UFY/OPCK Zákl. obj. ori. program. v C++ pro KS Letní čeština 6  
UFY/OPM Optická měření Zimní čeština 3  
UFY/OPS Optická spektroskopie Zimní čeština 6  
UFY/PFA Plazmová fyzika a astrofyzika - čeština 2  
UFY/PFM Počítačová fyzika - počítačové modelován Letní čeština 4  
UFY/POL Polymerní a nekovové materiály Letní čeština 5  
UFY/POLK Polymerní a nekovové materiály pro KS Letní čeština 5  
UFY/PP Paralelní programování Zimní čeština 4  
UFY/PPI Parallel Programming Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/PP1 Pružnost a pevnost 1 Zimní čeština 8  
UFY/PP1K Pružnost a pevnost 1 pro KS Zimní čeština 8  
UFY/PP2 Pružnost a pevnost 2 Letní čeština 7  
UFY/PP2K Pružnost a pevnost 2 pro KS Letní čeština 7  
UFY/PRA Praxe - Mechatronika Letní čeština 16  
UFY/PRAK Praxe - Mechatronika, kombi. Letní čeština 16  
UFY/PRE Praktikum z elektroniky Zimní čeština 3  
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS Zimní čeština 3  
UFY/PRCH Praktikum z elektrotechniky - čeština 3  
UFY/PRCHK Praktikum z elektrotechniky pro KS - čeština 3  
UFY/PRX Praxe - MVT Zimní a letní čeština 17  
UFY/PRXK Praxe - MVTK Zimní a letní čeština 17  
UFY/PT Plazmové technologie Zimní čeština 3  
UFY/REZ Experimentální reaktor (ÚJV Řež) Zimní čeština 3  
UFY/SDC1 Snímače, detektory, čidla 1 - principy Zimní čeština 4  
UFY/SDC1K Snímače,detektory,čidla 1-principy (KS) Zimní čeština 5  
UFY/SDC2 Snímače, detektory, čidla 2 - příklady Letní čeština 5  
UFY/SDC2K Snímače,detektory,čidla 2-příklady (KS) Letní čeština 5  
UFY/SEF1 Seminář z mechaniky a molekulové fyziky Zimní čeština 3  
UFY/SEF2 Seminář z elektřiny a magnetismu Letní čeština 2  
UFY/SEF3 Seminář z optiky Zimní čeština 2  
UFY/SIM1 Počítač. simulace ve fyzice mnoha částic Zimní čeština 5  
UFY/SIM2 Pokroč. simulace ve fyzice mnoha částic Letní čeština 5  
UFY/SPM Speciální měření Zimní čeština 3  
UFY/SVE Statistické vyhodnoc. experiment. dat Zimní čeština 5  
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS Zimní čeština 5  
UFY/SVTV Software pro vědecko-technické výpočty Zimní čeština 3  
UFY/SV2 Štíhlá výroba 2 - praxe Letní čeština 3  
UFY/SV2K Štíhlá výroba 2 - praxe - pro KS Zimní čeština 3  
UFY/SW1 SolidWorks 1 Zimní čeština 5  
UFY/SW1K SolidWorks 1 pro KS Zimní čeština 5  
UFY/SW2 SolidWorks 2 Letní čeština 6  
UFY/SW2K SolidWorks 2 pro KS Letní čeština 6  
UFY/S11 Chemie a mikrobiologie Zimní a letní čeština 0  
UFY/S2 Elektronika a elektrotechnika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S6 Aplikovaná fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S9 Experimentální fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/TAP Testování v automobilovém průmyslu Zimní čeština 4  
UFY/TAPK Testování v automobilovém průmyslu pro K Zimní čeština 4  
UFY/TER Termomechanika Letní čeština 4  
UFY/TERK Termomechanika pro KS Letní čeština 4  
UFY/TE1 Technologie 1 Letní čeština 6  
UFY/TE1K Technologie 1 pro KS Letní čeština 6  
UFY/TE2 Technologie 2 a řízení jakosti Zimní čeština 6  
UFY/TE2K Technologie 2 a řízení jakosti pro KS Zimní čeština 6  
UFY/TM2 Technická mechanika 2 Zimní čeština 6  
UFY/TM2K Technická mechanika 2 pro KS Zimní čeština 6  
UFY/TM3 Technická mechanika 3 Letní čeština 6  
UFY/TM3K Technická mechanika 3 pro KS Letní čeština 6  
UFY/TSF Termodynamika a statistická fyzika Letní čeština 5  
UFY/TZP Technologie zpracování polymerů Zimní čeština 4  
UFY/TZPK Technologie zpracování polymerů pro KS Zimní čeština 4  
UFY/UFY Seminář Ústavu fyziky a biofyziky Letní čeština 1  
UFY/UFYK Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS Letní čeština 1  
UFY/UZE Užitá elektronika Zimní čeština 5  
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS Zimní čeština 5  
UFY/VKB Vybrané kapitoly z biofyziky Letní čeština 3  
UFY/VKF Vybrané kapitoly z fyziky Letní čeština 5  
UFY/VTF Výpočetní technika pro fyziky Zimní čeština 1  
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS Zimní čeština 1  
UFY/ZAS Zpracování audiosignálů - čeština 4  
UFY/ZEP Základy energetických přeměn Zimní čeština 3  
UFY/ZEPK Základy energetických přeměn pro KS Zimní čeština 3  
UFY/ZFM Základy fyzikálních měření Zimní čeština 2  
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS Zimní čeština 2  
UFY/ZPC Základy programování v jazyce C Zimní čeština 6  
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS Zimní čeština 6  
UFY/ZVK Základy vědecké komunikace Zimní čeština, angličtina 3  
UCH/049 Praktikum z biochemie Zimní čeština 4  
UCH/050 Pokročilé praktikum z biochemie Letní čeština 4  
UCH/642 Biochemistry Laboratory 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/758 Biochemistry Laboratory 1 Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/965 Optické metody v biochemii Letní čeština 3  
UMB/551 Lineární algebra Zimní čeština 3  
UMB/565 Matematická analýza II. Letní čeština 8  
UMB/566 Matematická analýza III. Zimní čeština 8