Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FBI/003 Úvod do studia a života na VŠ Zimní čeština 0  
FBI/003E Basic Rules of Study at USB Zimní čeština 0  
FBI/007 Informační zdroje v přírodních vědách Zimní čeština 0  
FBI/007E Information Sources in Science Zimní čeština 0  
FBI/804 Odborná stáž pro bak. a mag. studenty Zimní a letní čeština 3  
FBI/880 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
FBI/881 Magist. diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
FBI/900 Zahraniční bakal. praxe II. Zimní a letní čeština 8  
FBI/901 Zahraniční magist. praxe I. Zimní a letní čeština 8  
FBI/903 Zahraniční magist. praxe II. Zimní a letní čeština 16  
FBI/904 Zahraniční magist. praxe III. Zimní a letní čeština 24  
FBI/905 Vystoup. na mezin. konf. v ČJ - bak, mag Zimní a letní čeština 2  
FBI/909 Zahraniční bakal. praxe I. Zimní a letní čeština 4  
FBI/910 Zahraniční magist. praxe IV. Zimní a letní čeština 4  
KAES/QDS Diplomový seminář Zimní a letní čeština 2  
KBE/261 Spec. metody mikrobiální molek. ekologie Letní čeština 6  
KBO/759 Biostatistics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/DBV Databáze ve výuce Zimní a letní čeština 2  
KIN/FIT Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní čeština 3  
KIN/FITE Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní a letní čeština 3  
KIN/IKR Informační kriminalita Letní čeština 3  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
KIN/PATA Publikování a typografie Zimní čeština 6  
KIN/XBIS Bezpečnost informačních systémů Zimní a letní čeština 10  
KKM/GIS Geografické informační systémy Letní čeština 5  
KKM/GIS1 Geografické informační systémy I Letní čeština 5  
KKM/GIS2 Geografické informační systémy 2 Zimní a letní čeština 5  
KMB/215 Bioinformatics Project Zimní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/217 Methods of Functional Genomics Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/ADIS1 Analysis and Design of IS 1 Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/BI Business Inteligence Letní čeština 5  
KMI/IZS Informační a znalostní systémy Zimní čeština 5  
KMI/KBI Business Inteligence Letní čeština 5  
KMI/KMDAX Microsoft Dynamics Ax Zimní čeština 4  
KMI/KXML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků Letní čeština 5  
KMI/MDAX Microsoft Dynamics Ax Zimní čeština 4  
KMI/OBI Business Inteligence Letní angličtina 5  
KMI/OOP Základy softwarového inženýrství Letní čeština 6  
KMI/PDIS2 Podnikové informační systémy II Letní čeština 6  
KMI/PIS2 Projektování informačních systémů II Zimní čeština 5  
KMI/SRIS Strategie a řízení informačních systémů Letní čeština 4  
KMI/SZIS SZZ Informační systémy Zimní a letní čeština 0  
KMI/TISIT Trendy IS/IT Zimní čeština 4  
KMI/VPAMS Vývoj podnikových aplikací v MS Zimní čeština 4  
KMI/VSP Vyrovnávací seminář z programování Zimní čeština 4  
KMI/VWF Vývoj webových aplikací s frameworky Letní čeština 4  
KZT/INF Informatika Zimní čeština 3  
KZT/PMTO Počítač. modelování v techn. oborech Letní čeština 5  
OJZ/100 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Zimní čeština 2  
OJZ/101 Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky Letní čeština 2  
OJZ/110 Bakalářská angličtina 1 Zimní čeština 2  
OJZ/111 Bakalářská angličtina 1 Letní čeština 2  
OJZ/120 Bakalářská angličtina 2 Zimní čeština 2  
OJZ/121 Bakalářská angličtina 2 Letní čeština 2  
OJZ/130 Bakalářská angličtina 3 Zimní čeština 2  
OJZ/131 Bakalářská angličtina 3 Letní čeština 2  
OJZ/210 Bakalářská angličtina NS 1 Zimní čeština 2  
OJZ/211 Bakalářská angličtina NS 1 Letní čeština 2  
OJZ/220 Bakalářská angličtina NS 2 Zimní čeština 2  
OJZ/230 Bakalářská angličtina NS 3 Zimní čeština 2  
OJZ/231 Bakalářská angličtina NS 3 Letní čeština 2  
OJZ/310 Magisterská angličtina 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/330 Mag. angl. 3 - TOEFL Prepar. Course Zimní a letní čeština 2  
OJZ/410 Magisterská angličtina NS 1 Zimní a letní čeština 2  
OJZ/430 Mag. angl. NS 3 - TOEFL Prep. Cour. NS Zimní a letní čeština 2  
OJZ/500 Doktorandská angličtina Zimní a letní čeština 2  
OJZ/520 English for IT 1 Zimní čeština 2  
OJZ/521 English for IT 2 Letní čeština 2  
OJZ/525 English for Science 1 Zimní čeština 2  
OJZ/530 English for Workplace 1 Zimní čeština 2  
OJZ/531 English for Workplace 2 Letní čeština 2  
OJZ/545 English for TOEIC Zimní a letní čeština 2  
OJZ/610 Bakalářská angličtina 4 - praktický jaz. Zimní a letní čeština 2  
OJZ/630 Academic Writing for Crossborder Studie Zimní a letní angličtina 3  
OJZ/650 Technical Writing Zimní čeština 3  
OJZ/660 Angličtina odborného stylu Letní čeština 3  
OJZ/680 TOEIC LR blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/681 TOEIC SW blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/682 TOEFL ITP blokový přípravný kurz Zimní a letní čeština 0  
OJZ/701 Španělština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/703 Španělština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/704 Španělština 4 Letní čeština 3  
OJZ/706 Španělština 6 Letní čeština 3  
OJZ/711 Francouzština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/712 Francouzština 2 Letní čeština 3  
OJZ/713 Francouzština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/714 Francouzština 4 Letní čeština 3  
OJZ/715 Francouzština 5 Zimní čeština 3  
OJZ/716 Francouzština 6 Letní čeština 3  
OJZ/721 Němčina 1 Zimní čeština 3  
OJZ/722 Němčina 2 Letní čeština 3  
OJZ/723 Němčina 3 Zimní čeština 3  
OJZ/724 Němčina 4 Letní čeština 3  
OJZ/725 Němčina 5 Zimní čeština 3  
OJZ/726 Němčina 6 Letní čeština 3  
OJZ/727 Německá konverzace Zimní a letní čeština 2  
OJZ/731 Ruština 1 Zimní čeština 3  
OJZ/732 Ruština 2 Letní čeština 3  
OJZ/733 Ruština 3 Zimní čeština 3  
OJZ/734 Ruština 4 Letní čeština 3  
OJZ/900 Postupová zkouška z angličtiny Letní čeština 0  
OJZ/910 Bakalářská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny Zimní a letní čeština 8  
UAI/600 Zadání IS projektu Zimní a letní čeština 0  
UAI/601 IS projekt Zimní a letní čeština 5  
UAI/606 Architektura počítačů III Zimní čeština 4  
UAI/615 Životní cyklus IT zakázky Letní čeština 3  
UAI/626 Moderní mobilní sítě (GSM, UMTS, LTE...) Letní čeština 3  
UAI/637 Didaktika informatiky na odborných škol. Zimní čeština 5  
UAI/640 Průběžná pedagogická praxe Letní čeština 3  
UAI/655 Applied Programming Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/665 Data Mining in Bioinformatics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/667 PHP Letní čeština 3  
UAI/682 Architektura počítačů II Zimní čeština 4  
UAI/685 Objektové programování II Zimní čeština 6  
UAI/686 Algoritmy I Zimní čeština 6  
UAI/687 Publikování a typografie Zimní čeština 6  
UAI/689 Algoritmy II Letní čeština 6  
UAI/691 Data Mining Zimní čeština 6  
UAI/695 Objektové programování I Letní čeština 6  
UAI/698 Architektura počítačů I Letní čeština 4  
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/706 Kriminalistika v infor. a komun. tech. Letní čeština 6  
UAI/707 Počítačové sítě II Letní čeština 6  
UAI/708 Úvod do SW aplikací pro dvouoborové st. Zimní čeština 2  
UAI/722 Modelování a simulace Zimní čeština 6  
UAI/723 Multimédia Letní čeština 6  
UAI/735I Python Basics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/745 Zkoumání inform. komunik. technol. a el. Zimní čeština 6  
UAI/748 Týdenní praktikum robotiky (.NET micro) Letní čeština 2  
UAI/756 CISCO Academy I Zimní čeština, angličtina 3  
UAI/757 CISCO Academy II Letní čeština, angličtina 3  
UAI/758 CISCO Academy III Zimní čeština 3  
UAI/760 DTP-LaTeX Zimní a letní čeština 3  
UAI/761 Úvod do SW aplikací Zimní čeština 5  
UAI/766 Výpočetní inteligence Letní čeština 3  
UAI/775 Internetové aplikace Letní čeština 6  
UAI/779 JAVA EE Letní čeština 6  
UAI/784 Umělá inteligence pro autonomní systémy Zimní čeština 6  
UAI/789 Multimediální technologie Letní čeština 6  
UAI/790 Bezpečnost IPv6 Zimní čeština 3  
UAI/881 Magist. diplomová praxe pro informatiky Zimní a letní čeština 13  
UFY/AVT Základy audiovizuální techniky Letní čeština 3  
UFY/AVTK Audiovizuální technika pro KS Letní čeština 3  
UFY/ETE Elektrotechnika Zimní čeština 5  
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS Zimní čeština 5  
UFY/FYZ3 Fyzika III Zimní čeština 5  
UFY/MEO Modelování elektronických obvodů Letní čeština 3  
UFY/PFM Počítačová fyzika - počítačové modelován Letní čeština 4  
UFY/PP Paralelní programování Zimní čeština 4  
UFY/PPI Parallel Programming Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/PRE Praktikum z elektroniky Zimní čeština 3  
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS Zimní čeština 3  
UFY/PRCH Praktikum z elektrotechniky - čeština 3  
UFY/PRCHK Praktikum z elektrotechniky pro KS - čeština 3  
UFY/SIM1 Počítač. simulace ve fyzice mnoha částic Zimní čeština 5  
UFY/ZAS Zpracování audiosignálů - čeština 4  
UCH/030 General Chemistry Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/010 Matematika Zimní čeština 6  
UMB/551 Lineární algebra Zimní čeština 3  
UMB/551I Linear Algebra Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/565 Matematická analýza II. Letní čeština 8  
UMB/583 Základy matematické logiky Zimní čeština 3  
UMB/737 Pravděpod. a matemat. statistika I Letní čeština 3  
UMB/737E Statistics Essentials Letní angličtina 3  
UMB/749 Metody optimalizace Letní čeština 6  
UMB/792 Statistické metody Zimní čeština 6