Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KIN/FIT Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní čeština 3  
KIN/FITE Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní a letní čeština 3  
KIN/IKR Informační kriminalita Letní čeština 3  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
KZT/AŘZ2 Automatizace a řízení v zemědělství II Letní čeština 6  
KZT/ELA Elektronika - čeština 5  
KZT/EL2 Elektronika v zemědělství II Zimní čeština 5  
KZT/PPK1 Počítačem podporované 3D konstruování I Zimní čeština 5  
KZT/PPK2 Počítačem podporované 3D konstruování II Letní čeština 6  
UAI/626 Moderní mobilní sítě (GSM, UMTS, LTE...) Letní čeština 3  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/706 Kriminalistika v infor. a komun. tech. Letní čeština 6  
UAI/745 Zkoumání inform. komunik. technol. a el. Zimní čeština 6