Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Potravinářství a potravinářská chemie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
VURH/RYJP Ryba jako potravina Zimní a letní čeština 5