Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Potravinářství a potravinářská chemie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KKZP/OS Odborný seminář Zimní čeština 4  
KKZP/OS2 Odborný seminář II Zimní čeština 4  
KKZP/PMIKR Potravinářská mikrobiologie Letní čeština 5  
UA/ZPRF Zpracování ryb Zimní čeština 5  
VURH/RYJP Ryba jako potravina Zimní a letní čeština 5