Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KKM/GEKAR Geodézie a kartografie Zimní čeština 5  
KKM/GEODA Geodézie I Zimní čeština 4  
KKM/GEODB Geodézie II Letní čeština 5  
KKM/GEPRK Geodetické práce v katastru Zimní čeština 5  
KKM/GEPR2 Geodetické práce v katastru II Zimní čeština 5  
KKM/KARTO Kartografie Letní čeština 5  
KKM/PVHS Projektování vodohospodářských staveb Zimní čeština 5  
KKM/VYTEM Výuka v terénu - měřictví Zimní čeština 3