Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/QUVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KAES/UVZ Udržitelné využívání zdrojů Zimní čeština 6  
KPD/KÚR Úvod do rekreologie Zimní čeština 3  
KPD/NÚR Úvod do rekreologie Zimní čeština 3  
KPE/WPZSO Základy somatopedie Letní čeština 4  
KRM/YEEU Economy of the European Union Letní angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSPR/QXUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
KSPR/XUVZ Udržitelné využívání zdrojů - čeština 6  
KTEO/UTS Týdenní soustředění oboru TS Zimní čeština 2  
ULZ/DSTZL Statistika pro zdravotní laboranty Zimní čeština 2  
URT/JJPOC Požární ochrana Zimní čeština 4  
USV/WKSPE Specif.met.eduk. osob s poruch.autist.sp Zimní čeština 2  
USV/WKSUB Specializace v surdopedii Zimní čeština 4  
USV/WKSUR Základy surdopedie Letní čeština 4  
USV/WKZSO Základy somatopedie Letní čeština 4  
USV/WPEDK Special. v eduk. osob s komb.postižením Zimní čeština 4  
USV/WPZNJ Znakový jazyk Zimní čeština 2