Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/BS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/DS Diplomový seminář Zimní čeština 2  
KAES/GPUD Geologie a půdoznalství Zimní a letní čeština 6  
KAES/KEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/KLASP Klasifikace a oceňování půd Letní čeština 5  
KAES/OPP Organic Plant Production Zimní angličtina 5  
KAES/PREZE Pěstování rostlin v ekolog. zemědělství Letní čeština, angličtina 5  
KAES/PRPR Praxe provozní Letní čeština 1  
KAES/QDS Diplomový seminář Zimní a letní čeština 2  
KAES/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KAES/QGPUD Geologie a půdoznalství Zimní a letní čeština 6  
KAES/QKEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/QPREZ Pěstování rostlin v ekolog. zemědělství Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QTAE Aplikovaná ekologie Zimní čeština 4  
KAES/TAE Aplikovaná ekologie Letní čeština 4  
KAES/UPR Úvodní praxe Zimní čeština 1  
KBD/EKOL1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/EKOL2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/QEKO2 Ekologie II Letní čeština 5  
KCH/QZCHP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KCH/ZCHPP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KKM/PPU Projektování pozemkových úprav Zimní čeština 5  
KKM/QVDPZ Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/VDPZE Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KSPR/PRSZ Pěstování rostlin v setrvalém zem. Zimní a letní čeština 6  
KSPR/QPRSZ Pěstování rostlin v setrvalém zem. Zimní a letní čeština 6  
UA/AKVF Akvaristika Zimní čeština 5  
UA/AKVK Akvaristika Zimní čeština 5  
UA/CWWC Culture of Warm-water Fishes Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/CWWF Culture of Warm-water Fishes Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/FN2 Fish Nutrition 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/FN2C Fish Nutrition 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/GPAF Gastronomie produktů akvakultury Zimní a letní čeština 5  
UA/GPAK Gastronomie produktů akvakultury Zimní a letní čeština 5  
UA/CHTRF Chov teplomilných druhů ryb Zimní a letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/CHTRK Chov teplomilných druhů ryb Zimní a letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/OSEF2 Odborný seminář 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/OSE2K Odborný seminář 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/RRRF Řízená reprodukce ryb Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/RRRK Řízená reprodukce ryb Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/VYRYB Výživa ryb 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/VYRYK Výživa ryb 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/ZOGEF Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOGEK Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOOF Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZOOK Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZVKRF Základy výživy a krmení ryb Letní čeština 5  
UA/ZVKRK Základy výživy a krmení ryb Letní čeština 5  
VURH/AOF Aquaculture of Ornamental Fishes Zimní čeština 5  
VURH/AOFC Aquaculture of Ornamental Fishes Zimní čeština 5  
VURH/CHMK Chov měkkýšů a korýšů Zimní čeština 5  
VURH/IAF Intenzivní akvakultura Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/IAFK Intenzivní akvakultura Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGF Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGK Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/NOPAF Nové postupy v akvakultuře Letní čeština 5  
VURH/NOPAK Nové postupy v akvakultuře Letní čeština 5  
VURH/RVVF Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RVVK Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RYBF Rybářství Zimní čeština 5  
VURH/RYJP Ryba jako potravina Zimní a letní čeština 5  
VURH/ZBB Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZBBK Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZBOR Základy biologie okrasných ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZBORK Základy biologie okrasných ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZGRF Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZGRK Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZVOSF Základy vod. staveb a ryb. techniky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ZVOSK Základy vod. staveb a ryb. techniky Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům