Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/AEMPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 2  
KAES/AEPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 3  
KAES/APS Agrotechn. požadavky na zem. stroje Zimní čeština 6  
KAES/AT Agrotechnology Zimní angličtina 5  
KAES/BMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/BOP Biologie ochrany přírody Zimní čeština 5  
KAES/BS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/BZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/DS Diplomový seminář Zimní čeština 2  
KAES/EAZE Ekologické a alternativní zemědělství Letní čeština 5  
KAES/EKOE Ekoenergetika Letní čeština 4  
KAES/EPVR Ekologie půdy a výživa rostlin Letní čeština 5  
KAES/FE Fytoenergetika Zimní čeština 5  
KAES/GPUD Geologie a půdoznalství Zimní a letní čeština 6  
KAES/HERBL Herbologie Zimní čeština 5  
KAES/HYGPU Hygiena půd Letní čeština 4  
KAES/KEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/KEZ Konverze na ekolog. způsob hospodaření Zimní čeština 5  
KAES/KLASP Klasifikace a oceňování půd Letní čeština 5  
KAES/KVB Komplexní využití biomasy Zimní čeština 6  
KAES/KZB Kvalita a zpracování bioprodukce Zimní čeština 5  
KAES/KZOBP Kvalita, zpracování a odbyt bioproduktů Zimní čeština, angličtina 4  
KAES/MA Multifunctional Agriculture Zimní angličtina 5  
KAES/MALTE Malotechnologie Zimní čeština 5  
KAES/MB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/MTBI Motorová paliva z biomasy Letní čeština 6  
KAES/MZ Multifunkční zemědělství Letní čeština 5  
KAES/OBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/ODPAD Odpadové hospodářství Letní čeština 4  
KAES/OPP Organic Plant Production Zimní angličtina 5  
KAES/OPR Obecná produkce rostlinná Letní čeština 5  
KAES/PP Půdní prostředí Zimní čeština 5  
KAES/PRAPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KAES/PREZE Pěstování rostlin v ekolog. zemědělství Letní čeština, angličtina 5  
KAES/PROD Praxe odborná Letní čeština 4  
KAES/PROSE Praxe odborná a speciální exkurze Letní čeština 4  
KAES/PRPR Praxe provozní Letní čeština 1  
KAES/PSAD Plan. for Sustain. in Agricul. Develop. Zimní angličtina 5  
KAES/PUSH1 Projektování trv. udrž. systémů hosp. I Zimní čeština, angličtina 5  
KAES/PUSH2 Projektování trv. udrž. systémů hosp. II Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QAEMP Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 2  
KAES/QAEPR Agroenvironmentální praktikum Zimní čeština 3  
KAES/QBMZP Biolog. monitorování změn život. prostř. Letní čeština 5  
KAES/QBS Bakalářský seminář Zimní čeština 2  
KAES/QBZZ Biologické základy zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QDS Diplomový seminář Zimní a letní čeština 2  
KAES/QEAZE Ekologické a alternativní zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QEKOE Ekoenergetika Letní čeština 4  
KAES/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KAES/QEPVR Ekologie půdy a výživa rostlin Letní čeština 5  
KAES/QGPUD Geologie a půdoznalství Zimní a letní čeština 6  
KAES/QHERB Herbologie Zimní čeština 5  
KAES/QKEPE Krajinná ekologie a péče o krajinu Letní čeština 5  
KAES/QKEZ Konverze na ekolog. způsob hospodaření Zimní čeština 5  
KAES/QKLAS Klasifikace a oceňování půd Letní čeština 5  
KAES/QKVB Komplexní využití biomasy Zimní čeština 6  
KAES/QKZB Kvalita a zpracování bioprodukce Zimní čeština 5  
KAES/QKZOB Kvalita, zpracování a odbyt bioproduktů Zimní čeština, angličtina 4  
KAES/QMALT Malotechnologie Zimní čeština 5  
KAES/QMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QMTBI Motorová paliva z biomasy Letní čeština 6  
KAES/QMZ Multifunkční zemědělství Letní čeština 5  
KAES/QOBD Ochrana biologické diverzity Letní čeština 4  
KAES/QPB Quality and Processing of Bioproduction Zimní angličtina 5  
KAES/QPP Půdní prostředí Zimní čeština 5  
KAES/QPREZ Pěstování rostlin v ekolog. zemědělství Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QPUS1 Projektování trv. udrž. systémů hosp. I Zimní čeština, angličtina 5  
KAES/QPUS2 Projektování trv. udrž. systémů hosp. II Letní čeština, angličtina 5  
KAES/QREGE Regulace plevelů v ekolog. zemědělství Zimní čeština 5  
KAES/QREGP Regulace plevelů Zimní čeština 5  
KAES/QTAE Aplikovaná ekologie Zimní čeština 4  
KAES/QTUR Trvale udržitelný rozvoj Zimní a letní čeština, angličtina 3  
KAES/QTUZ Trvale udržitelné zemědělství Zimní čeština 4  
KAES/QVRH Výživa rostlin a hnojení Zimní čeština 6  
KAES/QXKZB Kvalita a zpracování bioprodukce Zimní čeština 5  
KAES/QXMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QXREG Regulace plevelů v ekolog. zemědělství Zimní čeština 5  
KAES/QZAAG Základní agrotechnika Letní čeština 6  
KAES/REGEZ Regulace plevelů v ekolog. zemědělství Zimní čeština 5  
KAES/REGPL Regulace plevelů Zimní čeština 5  
KAES/SF Social Farming Zimní angličtina 5  
KAES/TAE Aplikovaná ekologie Letní čeština 4  
KAES/TUR Trvale udržitelný rozvoj Zimní a letní čeština, angličtina 3  
KAES/TUZ Trvale udržitelné zemědělství Zimní čeština 4  
KAES/UPR Úvodní praxe Zimní čeština 1  
KAES/VRH Výživa rostlin a hnojení Zimní čeština 6  
KAES/XKZB Kvalita a zpracování bioprodukce Zimní čeština 5  
KAES/XMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/XREGE Regulace plevelů v ekolog. zemědělství Zimní čeština 5  
KAES/ZAAGR Základní agrotechnika Letní čeština 6  
KAES/ZPR Zemědělská praxe Zimní a letní čeština 1  
KBD/DS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/EKOL1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/EKOL2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/EXEZO Exkurze do evropské ZOO Letní čeština 3  
KBD/FYZRO Fyziologie rostlin Zimní a letní čeština 5  
KBD/CHKRO Chov krm. org. pro akvarist. a terarist. Letní čeština 4  
KBD/PROD Praxe odborná Letní čeština 4  
KBD/PRODN Praxe odborná - N Letní čeština 4  
KBD/PRPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KBD/PSW Principles of Scientific Work Zimní angličtina 3  
KBD/QDS Diplomový seminář Zimní čeština 5  
KBD/QEKO1 Ekologie I Zimní čeština 4  
KBD/QEKO2 Ekologie II Letní čeština 5  
KBD/QFYZR Fyziologie rostlin Zimní a letní čeština 5  
KBD/QCHKR Chov krm. org. pro akvarist. a terarist. Letní čeština 4  
KBD/QSZOO Speciální zoologie Zimní čeština 6  
KBD/QTERA Teraristika Zimní a letní čeština 5  
KBD/QTVPC Technické vybavení pěstíren a chovů Zimní čeština 5  
KBD/QZPSR Základy pěstování sbírkových rostlin Zimní a letní čeština 6  
KBD/QZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/QZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBD/QZZOO Zemědělská zoologie Zimní čeština 5  
KBD/QZZVE Zásady zpracování vědecké práce Letní čeština 4  
KBD/RT Rostliny v teraristice Zimní čeština 4  
KBD/SZOOL Speciální zoologie Zimní čeština 6  
KBD/TERA Teraristika Zimní a letní čeština 5  
KBD/TVPCH Technické vybavení pěstíren a chovů Zimní čeština 5  
KBD/ZPSR Základy pěstování sbírkových rostlin Zimní a letní čeština 6  
KBD/ZPVP Základy praktické vědecké prezentace Zimní a letní čeština 3  
KBD/ZVP Základy vědecké prezentace Zimní čeština 3  
KBD/ZZOOL Zemědělská zoologie Zimní čeština 5  
KBD/ZZVEP Zásady zpracování vědecké práce Letní čeština 4  
KCH/QOCHV Organická chemie Letní čeština 5  
KCH/QZCHP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KCH/ZCHPP Zemědělská chemie Zimní čeština 6  
KKM/DOPOZ Dotační politika v zemědělství Letní čeština 5  
KKM/DZZV Difúzní zdroje znečištění vod Letní čeština 5  
KKM/EVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/HOZVE Hospodaření se zvěří Letní čeština 5  
KKM/HYBIO Hydrobiologie Letní čeština 5  
KKM/KYN Kynologie Zimní čeština 3  
KKM/MYSLI Myslivost Zimní čeština 6  
KKM/OCHV Využití a ochrana vodních zdrojů Letní čeština 4  
KKM/OPMAN Operační management Zimní čeština 5  
KKM/PPU Projektování pozemkových úprav Zimní čeština 5  
KKM/PRNOP Právní normy v ochraně přírody Letní čeština 4  
KKM/QDOPO Dotační politika v zemědělství Letní čeština 5  
KKM/QEKOZ Ekonomika zemědělství Letní čeština 5  
KKM/QEVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/QHYBI Hydrobiologie Letní čeština 5  
KKM/QKYN Kynologie Zimní čeština 3  
KKM/QMYS Myslivost Zimní čeština 6  
KKM/QOPMA Operační management Zimní čeština 5  
KKM/QPRNO Právní normy v ochraně přírody Letní čeština 4  
KKM/QREVI Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/QVDPZ Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/QXEVM Ekologie vod a mokřadů Zimní a letní čeština 5  
KKM/QXREV Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/QZALE Základy lesnictví Letní čeština 5  
KKM/REVIK Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/UPWR Use and Protection of Water Resources Letní angličtina 5  
KKM/VDPZ Využití dálkového průzkumu Země Letní čeština 5  
KKM/VDPZE Využití dálk. průzkumu Země v ekologii Letní čeština 5  
KKM/XEVM Ekologie vod a mokřadů Letní čeština 5  
KKM/XREVI Revitalizace krajiny Zimní čeština 5  
KKM/ZALE Základy lesnictví Letní čeština 5  
KSPR/PRSZ Pěstování rostlin v setrvalém zem. Zimní a letní čeština 6  
KSPR/QPRSZ Pěstování rostlin v setrvalém zem. Zimní a letní čeština 6  
KZT/MEZEV Mechanizace zemědělské výroby Zimní a letní čeština 6  
KZT/MMO Mechanizace pro manipulaci s odpady Letní čeština 7  
KZT/MRV Mechanizace rostlinné výroby Letní čeština 6  
KZT/MZV Mechanizace živočišné výroby Zimní čeština 5  
KZT/POZT Praxe odborná Letní čeština 2  
KZT/PPZT Praxe provozní Letní čeština 1  
KZT/PRODN Praxe odborná - N Letní čeština 4  
KZT/QMEZE Mechanizace zemědělské výroby Letní čeština 6  
KZT/QMZV Mechanizace živočišné výroby Zimní čeština 5  
KZT/QSSRP Stroje pro šetrnou rostlinnou produkci Zimní čeština 6  
KZT/SHO Stroje pro hnojení a ochranu rostlin Zimní čeština 5  
KZT/SMZP Stroje pro meliorační a zemní práce Zimní čeština 5  
KZT/SOP Stroje pro obiloviny a pícniny Letní čeština 6  
KZT/SOT Stroje pro okop., techn. pl. a zeleninu Zimní a letní čeština 6  
KZT/SZL Stroje pro zemní a lesní práce Letní čeština 4  
KZT/SZP Stroje pro zpracování půdy Zimní a letní čeština 7  
KZT/SZ1 Stroje pro živočišnou výrobu I Zimní čeština 6  
KZT/TL Technologické linky Letní čeština 5  
KZT/TRD Traktory a doprava Letní čeština 6  
KZT/TRDP Traktory a dopravní prostředky Letní čeština 5  
KZT/TRDP2 Traktory a dopravní prostředky 2 Zimní čeština 5  
KZT/TTRP Technologie a technika rostl. produkce Zimní čeština 6  
KZT/TTZP Technologie a technika živoč. produkce Zimní čeština 6  
KZT/TZS Testování a zkoušení strojů - čeština 5  
KZT/ZKT Zahradní a komunální technika Zimní čeština 5  
KZT/ZT Základy techniky Zimní čeština 7  
KZT/ZVE Zdroje a využití energie Letní čeština 5  
KZT/ZZT Základy zemědělské techniky - čeština 7  
KZVE/AHOF Animal Husbandry in Organic Farming Zimní angličtina 5  
KZVE/AHW Animal Hygiene and Welfare Letní angličtina 5  
KZVE/ETOL Etologie hospodářských zvířat Letní čeština 5  
KZVE/FF Freshwater Fishery Letní angličtina 5  
KZVE/FYZTV Fyziologie trávení a výživy Letní čeština 5  
KZVE/HR Horse Riding Zimní angličtina 3  
KZVE/CHEZE Chov zvířat v ekologickém zemědělství Zimní čeština 6  
KZVE/CHHZ1 Chov hospodářských zvířat I Zimní čeština 6  
KZVE/CHKON Chov koní Letní čeština 6  
KZVE/ICHT Ichtyologie Zimní čeština 5  
KZVE/JZD1 Jezdectví I Zimní čeština 2  
KZVE/MOF Morfologie a fyziologie Zimní čeština 5  
KZVE/MOFYA Morfologie a fyziologie hosp. zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/OZ Obecná zootechnika Letní čeština 5  
KZVE/QETOL Etologie hospodářských zvířat Letní čeština 5  
KZVE/QFYZT Fyziologie trávení a výživy Letní čeština 5  
KZVE/QCHEZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Zimní čeština 6  
KZVE/QCHH1 Chov hospodářských zvířat I Zimní čeština 6  
KZVE/QCHKO Chov koní Letní čeština 6  
KZVE/QICHT Ichtyologie Zimní čeština 5  
KZVE/QJZD1 Jezdectví I Zimní čeština 2  
KZVE/QMOF Morfologie a fyziologie Zimní čeština 5  
KZVE/QMOFA Morfologie a fyziologie hosp. zvířat Zimní čeština 6  
KZVE/QOZ Obecná zootechnika Letní čeština 5  
KZVE/QREPH Reprodukce hospodářských zvířat Letní čeština 7  
KZVE/QRYBA Rybářství Zimní čeština 5  
KZVE/QSHZ Šlechtění hospodářských zvířat Letní čeština 4  
KZVE/QSKOT Chov skotu Zimní čeština 6  
KZVE/QSMZ Statistické metody v zemědělství Zimní čeština 5  
KZVE/QVEPA Veterinární parazitologie Zimní čeština 7  
KZVE/QWLP Welfare - legislativa a praxe Zimní čeština 5  
KZVE/QXOZZ Ochrana zdraví zvířat Letní čeština 5  
KZVE/QZOPR Zoohygiena a prevence chorob hosp. zv. Zimní čeština 5  
KZVE/QZW Zoohygiena, welfare Zimní a letní čeština 5  
KZVE/REPHZ Reprodukce hospodářských zvířat Letní čeština 7  
KZVE/RYBAR Rybářství Zimní čeština 5  
KZVE/SHZ Šlechtění hospodářských zvířat Letní čeština 4  
KZVE/SKOT Chov skotu Zimní čeština 6  
KZVE/SMZ Statistické metody v zemědělství Zimní čeština 5  
KZVE/VEPAR Veterinární parazitologie Zimní čeština 7  
KZVE/WLP Welfare - legislativa a praxe Zimní čeština 5  
KZVE/XOZZ Ochrana zdraví zvířat Letní čeština 5  
KZVE/ZOPRE Zoohygiena a prevence chorob hosp. zv. Zimní čeština 5  
KZVE/ZW Zoohygiena, welfare Zimní a letní čeština 5  
UA/AKVF Akvaristika Zimní čeština 5  
UA/AKVK Akvaristika Zimní čeština 5  
UA/CWWC Culture of Warm-water Fishes Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/CWWF Culture of Warm-water Fishes Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/FN2 Fish Nutrition 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/FN2C Fish Nutrition 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/GPAF Gastronomie produktů akvakultury Zimní a letní čeština 5  
UA/GPAK Gastronomie produktů akvakultury Zimní a letní čeština 5  
UA/CHTRF Chov teplomilných druhů ryb Zimní a letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/CHTRK Chov teplomilných druhů ryb Zimní a letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/OSEF2 Odborný seminář 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/OSE2K Odborný seminář 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/RRRF Řízená reprodukce ryb Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/RRRK Řízená reprodukce ryb Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/VYRYB Výživa ryb 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/VYRYK Výživa ryb 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/ZOGEF Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOGEK Zoogeografie Letní čeština 5  
UA/ZOOF Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZOOK Zoologie Letní čeština 5  
UA/ZVKRF Základy výživy a krmení ryb Letní čeština 5  
UA/ZVKRK Základy výživy a krmení ryb Letní čeština 5  
VURH/AOF Aquaculture of Ornamental Fishes Zimní čeština 5  
VURH/AOFC Aquaculture of Ornamental Fishes Zimní čeština 5  
VURH/CHMK Chov měkkýšů a korýšů Zimní čeština 5  
VURH/IAF Intenzivní akvakultura Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/IAFK Intenzivní akvakultura Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGF Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/KGK Kryokonzervace gamet Letní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/NOPAF Nové postupy v akvakultuře Letní čeština 5  
VURH/NOPAK Nové postupy v akvakultuře Letní čeština 5  
VURH/RVVF Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RVVK Rybářství ve volných vodách Zimní čeština 5  
VURH/RYBF Rybářství Zimní čeština 5  
VURH/RYJP Ryba jako potravina Zimní a letní čeština 5  
VURH/ZBB Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZBBK Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
VURH/ZBOR Základy biologie okrasných ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZBORK Základy biologie okrasných ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZGRF Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZGRK Základy genetiky a reprodukce ryb Zimní čeština 5  
VURH/ZVOSF Základy vod. staveb a ryb. techniky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
VURH/ZVOSK Základy vod. staveb a ryb. techniky Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům