Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Lékařské vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ULZ/HMEBL Metody biomedicíns. laborator. výzkumu Zimní čeština 2  
UOP/MMVKO Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Letní čeština 2  
UOP/NNVKO Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Letní čeština 2  
USV/SZUR1 Základy ucelené (koordin.)rehabilitace 1 Zimní čeština 0