Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zdravotnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UFM/AANAT Anatomie Zimní čeština 3  
UFM/CCHC1 Chirurgie a traumatologie 1 Zimní čeština 4  
UFM/FFTF1 Fyzikální terapie 1 Zimní čeština 2  
UFM/FFVTF Vyšetření měkk.tkání a masážní techniky Letní čeština 2  
UFM/FRPF1 Rehabilitační propedeutika 1 Zimní čeština 3  
UFM/FVMF1 Vyšetřovací metody ve fyzioterapii 1 Zimní čeština 3  
UFM/PVANA Anatomie Zimní čeština 3  
UFM/RRAF1 Anatomie a fyziologie člověka 1 Zimní čeština 4  
UHP/HLATI Latina Zimní čeština 2  
UHP/HMTER Medicínská terminologie Zimní čeština 2  
UHP/ZBLA1 Latina 1 Zimní čeština 2  
ULZ/TTOP2 Odborná praxe 2 Zimní čeština 4  
ULZ/TTOP3 Odborná praxe 3 Letní čeština 4  
ULZ/TTPI2 Odborná praxe individuální 2 Letní čeština 7  
UOP/AADP1 Dovednosti v porodní asistenci 1 Zimní čeština 3  
UOP/AADP2 Dovednosti v porodní asistenci 2 Letní čeština 3  
UOP/AAOP1 Odborná praxe 1 Zimní čeština 2  
UOP/AAOP3 Odborná praxe 3 Zimní čeština 3  
UOP/AAPDP Primár.,domácí a komun.péče v porod.as. Zimní čeština 2  
UOP/AAPFT Péče porod.asist. o t.ž. s fyziol.těhot. Letní čeština 2  
UOP/AAPON Péče porod.asist. o ženu při onk.onem. a Letní čeština 1  
UOP/AAPR1 Ošetřovatelský proces a potřeby žen 1 Zimní čeština 2  
UOP/AODP5 Odborná praxe 5 Zimní čeština 5  
UOP/AOPŠN Péče por.asistentky o ženu v šestinedělí Letní čeština 2  
UOP/AOPŽP Péče por.as.u žen v perioperačním období Letní čeština 2  
UOP/ATEOS Základy teorie porodní asistence Zimní čeština 2  
UOP/BBOP3 Odborná praxe 3 Zimní čeština 3  
UOP/BBPED Ošetřovatelská péče o dítě Zimní čeština 3  
UOP/BBPON Péče por.asist. o ženu při onkol. onem. Letní čeština 1  
UOP/BBPRT Péče por.asist. o těh.ž. s rizik. těhot. Letní čeština 2  
UOP/BBPŽŠ Péče porod.asist. o ženu v šestinedělí Letní čeština 2  
UOP/BOPŽP Péče por. asist. u žen v perioper.období Letní čeština 2  
UOP/CCARI Anesteziolog.,resusc. a intenzivní péče Zimní čeština 4  
UOP/CSEBP Seminář k bakalářské práci Zimní čeština 1  
UOP/KVČN1 Vybr.ošetř. činnosti pro nezdravotníky I Zimní čeština 1  
UOP/KVOŠ1 Ošetřovatels.proces a potřeby člověka 1 Zimní čeština 3  
UOP/KVOŠ2 Ošetřovatels.proces a potřeby člověka 2 Letní čeština 3  
UOP/MMKBP Kojenecký, batolecí a předškolní věk Zimní čeština 2  
UOP/MMKTP Komunikační techniky v praxi Zimní čeština 2  
UOP/MMOS1 Oš.péče u dětí s onem.jedn.org. syst. 1 Zimní čeština 3  
UOP/MVAST Vybrané akreditač. standardy v nemocnici Letní čeština 2  
UOP/NNDSE Diplomový seminář Zimní čeština 2  
UOP/NNKTP Komunikační techniky v praxi Zimní čeština 2  
UOP/NVAST Vybrané akred. standardy pro nemocnice Letní čeština 2  
UOP/PBOŠP Bolest jako ošetřovatelský problém Zimní a letní čeština 1  
UOP/PPAZO Alternativní způsoby ošetřovatelské péče Letní čeština 1  
UOP/PPPC1 Ošetřovatels. proces a potřeby člověka 1 Zimní čeština 3  
UOP/PPPC2 Ošetřovatels. proces a potřeby člověka 2 Letní čeština 3  
UOP/PVKII Komunitní péče II. Zimní čeština 1  
UOP/PVOČ1 Vybr.ošetř.činnosti pro nezdravotníky I. Zimní čeština 1  
UOP/PVOČ2 Vybr.ošetř.činnosti pro nezdravotníky II Letní čeština 1  
UOP/PVVKZ Výchova ke zdraví Letní čeština 2  
UOP/ZBZPP Základy první pomoci Zimní čeština 2  
URT/RRKRR Klinická radiobiologie Letní čeština 2  
USV/SSZSP Systém dlouhodobé zdrav. sociál. péče Letní čeština 4