Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFI/AAN Aplikovaná antropologie Zimní čeština 3  
KFI/AE Aplikovaná etika Letní čeština 4  
KFI/AN Antropologie náboženství Zimní čeština 3  
KFI/AVK Antropologie výrazové kultury Letní čeština 3  
KFI/BS Barokní scotismus Zimní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ČAJ1 Četba odborných textů v angličtině 1 Zimní čeština, angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ČAJ2 Četba odborných textů v angličtině 2 Letní čeština, angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ČF Česká filosofie Zimní čeština 3  
KFI/ČTN1 Četba odborných textů v němčině 1 Zimní čeština 3  
KFI/ČTN2 Četba odborných textů v němčině 2 Letní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ČTR1 Četba odborných textů v ruštině 1 Zimní čeština 3  
KFI/ČTR2 Četba odborných textů v ruštině 2 Letní čeština 3  
KFI/ČTŠ1 Četba odborných textů ve španělštině 1 Zimní španělština 3  
KFI/ČTŠ2 Četba odborných textů ve španělštině 2 Letní španělština 3  
KFI/DFAT Dějiny filosofie (antika) Zimní čeština 4  
KFI/DFNS Dějiny filosofie (novověk a současnost) Letní čeština 3  
KFI/DFST Dějiny filosofie (středověk) Letní čeština 4  
KFI/EPI Epistemologie Zimní čeština 4  
KFI/FAS Filosofie a společnost Zimní čeština 4  
KFI/FASS Filosofie a společnost - seminář Zimní čeština 4  
KFI/FAT Filosofie a teologie Zimní čeština, němčina 4  
KFI/FATS Filosofie a teologie - seminář Zimní čeština 4  
KFI/FAU Filosofie a umění Letní čeština 4  
KFI/FAUS Filosofie a umění - seminář Letní čeština 4  
KFI/FAV Filosofie a věda Zimní čeština, němčina 4  
KFI/FAVS Filosofie a věda - seminář Zimní čeština 4  
KFI/FILP Filosofie přírody Zimní čeština 4  
KFI/FOL1 Formální a filosofická logika 1 Zimní čeština 5  
KFI/FOL2 Formální a filosofická logika 2 Letní čeština 5  
KFI/FP Filosofická psychologie Letní čeština 5  
KFI/FPZM Fenomén poutnictví v západním monoteismu Zimní čeština 3  
KFI/IS Islámské umění a architektura Zimní čeština 3  
KFI/ITS1 Intenzivní teologický seminář 1 Zimní čeština, němčina 4  
KFI/ITS2 Intenzivní teologický seminář 2 Letní čeština, němčina 4  
KFI/ITS3 Intenzivní teologický seminář 3 Zimní čeština, němčina 4  
KFI/ITS4 Intenzivní teologický seminář 4 Letní čeština, němčina 4  
KFI/KAAN Aplikovaná antropologie Zimní čeština 3  
KFI/KČTŠ1 Četba odborných textů ve španělštině 1 Zimní španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/KEPI Epistemologie Zimní čeština 4  
KFI/KOSF Otázky systematické filosofie Letní čeština 3  
KFI/KPROM Proměna člověka v postmoderní společ. Zimní čeština, angličtina 2  
KFI/KTEK Teologie kultury Letní čeština, němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/KÚF Úvod do filosofického myšlení Zimní čeština 2  
KFI/MJDS Metafyzika Jana Dunse Scota Letní čeština 4  
KFI/NSNF Seminář z novověké filosofie Zimní čeština 3  
KFI/NÚČK Úvod do četby Koránu Letní čeština 3  
KFI/NÚF Úvod do filosofického myšlení Zimní čeština 2  
KFI/NÚSK Úvod do studia kultury Zimní čeština 2  
KFI/NŽKK Židovské kořeny křesťanství Letní čeština 3  
KFI/OSF Otázky systematické filosofie Letní čeština 3  
KFI/PDPB Představitelé dialog. personal., Buber.. Zimní čeština 4  
KFI/PDPL Představitelé dialog. personal., Lévinas Zimní čeština 4  
KFI/PJTA Pojetí jsoucna u Tomáše Akvinského Zimní čeština 4  
KFI/PKP Představitelé křesťanského personalismu Letní čeština, němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/PLSE Seminář: Platón a platonismus Letní čeština 3  
KFI/POTE Poetická teologie Zimní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/PROM Proměna člověka v postmoderní společ. Zimní čeština, angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/PTE Představitelé teistického existenci(on). Letní čeština, němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SAR Seminář: Aristotelés Letní čeština 3  
KFI/SATE Současná angloamerická teologie Letní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SEP1 Seminář z etiky v pomáhajících prof. 1 Zimní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SES1 Současné etické systémy 1 Zimní čeština 4  
KFI/SES2 Současné etické systémy 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SFN Seminář z filosofie náboženství Zimní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SMET Seminář z metafyziky Zimní čeština 3  
KFI/SOF Sociální a politická filosofie Letní čeština 3  
KFI/SOT1 Seminář ze stylistiky odborného textu 1 Zimní čeština 3  
KFI/SOT2 Seminář ze stylistiky odborného textu 2 Letní čeština 3  
KFI/SSOF Seminář ze současné filosofie Letní čeština, němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SST Seminář: současný tomismus Letní čeština 3  
KFI/SVF Seminář z východní filozofie Letní čeština, angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SVNF Suárez a jeho vliv na novověkou filosof. Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/TEK Teologie kultury Letní čeština, němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/TSJF Tomismus, scotismus a jezuit. fil. 17. Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/TVE Teoret. východiska apl. etiky v s.p. Zimní čeština 4  
KFI/TVS Teologie jako věda podle J. D. Scota Letní čeština 4  
KFI/TVTA Teorie vědy Tomáše Akvinského Zimní čeština 4  
KFI/ÚFEN1 Úvod do fenomenologie I. Zimní čeština 2  
KFI/ÚFEN2 Úvod do fenomenologie II Letní čeština 3  
KFI/ÚR Úvod do religionistiky Zimní čeština 3  
KFI/VADS Descartes a jeho vztah k autorům 2. scho Zimní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/VPA Vybrané problémy z antropologie Zimní čeština 3  
KFI/ZRL Základy religionistiky Zimní čeština 2  
KCHP/AEET Aplikovaná etika pro SP (ESP) Letní čeština 3  
KCHP/AECH Aplikovaná etika pro SP (CHP) Letní čeština 3  
KCHP/EOV Etické otázky volného času Letní čeština, angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/KAEET Aplikovaná etika pro SP (ESP) Letní čeština 3  
KCHP/KAECH Aplikovaná etika pro SP (CHP) Letní čeština 3  
KCHP/KEOV Etické otázky volného času Letní čeština, angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/KNH Kázání na hoře Zimní čeština 3  
KCHP/KTES1 Teol.-etická kritéria v soc.práci 1 (16) Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/KVTE Všeobecná teologická etika Letní čeština 4  
KCHP/KVTE2 Všeobecná teologická etika 2 Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/SEP2 Seminář z etiky v pomáhajících prof. 2 Letní čeština 3  
KCHP/TEKS1 Teol.-etická kritéria v soc.práci 1 (16) Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/VTE Všeobecná teologická etika Letní čeština 4  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
KPD/DEV Didaktika etické výchovy Letní čeština 4  
KPD/FOV Filosofické otázky výchovy Letní čeština 3  
KPD/FVČ Fenomén volného času z hlediska teologie Zimní čeština 2  
KPD/KEV Koncepce etické výchovy Zimní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/KFVČ Fenomén volného času z hlediska teologie Zimní čeština 2  
KPD/KKEV Koncepce etické výchovy Zimní čeština 4  
KPD/KŘKO Křesťanské kořeny v evropské kultuře Zimní čeština, angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/KZFV Základy filosofie výchovy Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/LPPV Lidská práva: Přístupy a výklady Zimní čeština, angličtina 4  
KPD/VPAV Vybrané pedagogické aspekty volného času Letní čeština 3  
KPD/ZFV Základy filosofie výchovy Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTEO/KMETS Metodický seminář Zimní čeština 2  
KTEO/KPAT Patrologie Letní čeština 3  
KTEO/KPDA1 Práce s prameny duchovních autorů Letní čeština 3  
KTEO/KPPCO Práce s prameny církevních otců Zimní čeština 3  
KTEO/KSMSZ Sociální motivy v SZ Zimní čeština 5  
KTEO/KTSEB Teologie stvoření a evoluční biologie Letní čeština 3  
KTEO/KÚNM Úvod do náboženského myšlení Zimní čeština, angličtina 2  
KTEO/NPAT Patrologie Letní čeština 3  
KTEO/NPPCO Práce s prameny církevních otců Zimní čeština 3  
KTEO/PAP Patrologie prohlubující Zimní čeština 3  
KTEO/SSZ Sociální motivy v SZ Zimní čeština 5  
KTEO/S2V1 Seminář 2. vatikánský koncil 1 Zimní čeština 3  
KTEO/TGC Theology in a Global Context Letní angličtina 4  
KTEO/TSEB Teologie stvoření a evoluční biologie Letní čeština 3  
KTEO/UTS Týdenní soustředění oboru TS Zimní čeština 2  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/670 Ethics Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům