Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/MB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QXMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/SF Social Farming Zimní angličtina 5  
KAES/XMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KEN/EA Ekonomická analýza Zimní čeština 5  
KEN/EKO Ekonomie Zimní a letní čeština 0  
KEN/EP1 Ekonomika podniku Zimní a letní čeština 6  
KEN/EZ Ekonomika zemědělství Zimní a letní čeština 5  
KEN/HP Hospodářská politika Letní čeština 4  
KEN/HSS Hospodářská a sociální statistika Letní čeština 5  
KEN/KEZ Ekonomika zemědělství Zimní a letní čeština 5  
KEN/KHP Hospodářská politika Letní čeština 4  
KEN/KHSS Hospodářská a sociální statistika Letní čeština 5  
KEN/KMAEK Manažerská ekonomika Zimní čeština 6  
KEN/KMAE1 Makroekonomie I Letní čeština 6  
KEN/KMIE1 Mikroekonomie I Zimní čeština 6  
KEN/KMIE2 Mikroekonomie II Zimní čeština 5  
KEN/KMI2N Mikroekonomie II Zimní čeština 6  
KEN/KOPM Oceňování podniku a majetku Zimní a letní čeština 4  
KEN/KPI Projektování investic Letní čeština 5  
KEN/KPOJ Pojišťovnictví Zimní čeština 4  
KEN/KTP Trh práce Zimní a letní čeština 4  
KEN/MAEA Makroekonomie A Zimní a letní čeština 5  
KEN/MAE1 Makroekonomie I Letní čeština 6  
KEN/MANEK Manažerská ekonomika Zimní čeština 6  
KEN/MIE Mikroekonomie Zimní čeština 5  
KEN/MIE1 Mikroekonomie I Zimní čeština 6  
KEN/MIE2 Mikroekonomie II Zimní čeština 5  
KEN/MZDS Mzdové soustavy Zimní a letní čeština 4  
KEN/OEP1 Business Economics Zimní angličtina 6  
KEN/OHSS Economic and Social Statistics Letní angličtina 5  
KEN/OMAE2 Macroeconomics II Letní angličtina 6  
KEN/OMZDS Systems of Wages Zimní a letní angličtina 4  
KEN/OPM Oceňování podniku a majetku Zimní a letní čeština 4  
KEN/PI Projektování investic Letní čeština 5  
KEN/POJ Pojišťovnictví Zimní čeština 4  
KEN/PRI Projektování investic Zimní a letní čeština 0  
KEN/QEA Ekonomická analýza Zimní čeština 5  
KEN/QEP1 Ekonomika podniku Zimní a letní čeština 6  
KEN/QMZDS Mzdové soustavy Zimní a letní čeština 4  
KEN/QZE Základy ekonomie Letní čeština 4  
KEN/TP Trh práce Zimní a letní čeština 4  
KEN/YMAE1 Macroeconomics I Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEN/YMIE1 Microeconomics I Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEN/ZE Základy ekonomie Letní čeština 4  
KKM/EKPO Ekonomika podniku Letní čeština 6  
KKM/QEKPO Ekonomika podniku Letní čeština 6  
KMI/GIS1 Geografické informační systémy 1 Letní čeština 5  
KMI/IMM2 Information Management Methods 2 Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/KGIS1 Geografické informační systémy 1 Letní čeština 5  
KMI/SME Stochastické modely v ekonomii Zimní čeština 6  
KMI/STMA Statistické metody - marketing. aplikace Letní čeština 5  
KMI/YDMI Discrete Mathematics I Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YDMII Discrete Mathematics II Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YIMM2 Information Management Methods 2 Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YLA Languages and Automata Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YMAII Mathematics II Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YMATI Mathematics I Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/YMAT3 Mathematics III Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOD/CR2 Cestovní ruch 2 Zimní a letní čeština 3  
KOD/KMANJ Management jakosti Zimní čeština 4  
KOD/KOTP Obchodní technologie a provoz Letní čeština 6  
KOD/KZJ Základy jakosti Zimní a letní čeština 5  
KOD/MANJ Management jakosti Zimní čeština 4  
KOD/OTP Obchodní technologie a provoz Letní čeština 6  
KOD/ZJ Základy jakosti Zimní a letní čeština 5  
KRM/OAGT Agritourism Letní angličtina 4  
KRM/PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení Letní čeština 3  
KŘE/KSV Štíhlá výroba Letní čeština 5  
KŘE/SPF3 Semestrální projekt - firma III Letní čeština 4  
KŘE/SV Štíhlá výroba Letní čeština 5  
KSV/HEUZ Historie ekonomického myšlení Zimní čeština 3  
KSV/NRU EU - národní a regionální účty Zimní a letní čeština 2  
KUF/BANK Bankovnictví Zimní čeština 5  
KUF/FT Finanční trhy Zimní a letní čeština 5  
KUF/KFT Finanční trhy Zimní a letní čeština 5  
KUF/KPUC Praktikum z účetnictví na PC Zimní a letní čeština 4  
KUF/KUPC Účetnictví na PC Zimní čeština 6  
KUF/KVFIN Veřejné finance Letní čeština 5  
KUF/KVFNC Veřejné finance Zimní a letní čeština 6  
KUF/KVFN2 Veřejné finance II Letní čeština 4  
KUF/PRUC Praktikum z účetnictví na PC Zimní a letní čeština 4  
KUF/UCNO Účetnictví neziskových organizací Zimní a letní čeština 5  
KUF/UPC Účetnictví na PC Zimní čeština 6  
KUF/VFIN Veřejné finance Letní čeština 5  
KUF/VFINC Veřejné finance Zimní a letní čeština 6  
KUF/VFIN2 Veřejné finance II Letní čeština 4  
KUF/YBANK Banking Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3