Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KKM/MANA1 Management I Zimní a letní čeština 5  
KKM/MAR Marketing Zimní čeština 5  
KKM/ON Oceňování nemovitostí Letní čeština 5  
KKM/PROMA Procesní management Zimní čeština 5  
KKM/QMAR Marketing Zimní a letní čeština 5  
KKM/RCTN Realitní činnost a trh nemovitostí Letní čeština 6  
KMI/ADIS1 Analysis and Design of IS 1 Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/KMDAX Microsoft Dynamics Ax Zimní čeština 4  
KMI/MDAX Microsoft Dynamics Ax Zimní čeština 4  
KOD/KMK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/MK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/MS Manažerský simulátor Zimní a letní čeština 4  
KOD/MV Marketingový výzkum Zimní a letní čeština 5  
KUF/DS Daňový systém Zimní a letní čeština 5  
KUF/DS1 Daňový systém I Zimní čeština 3  
KUF/KIFR1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 Zimní čeština 4  
KUF/KUCO Účetnictví obchodu Zimní čeština 4  
KUF/QDS Daňový systém Zimní a letní čeština 5  
KUF/UCO Účetnictví obchodu Zimní čeština 4  
KUF/YUCO Accounting in Trade Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MVIS/DPPM Dotační politika a projektový management Zimní čeština 5  
MVIS/DPPMK Dotační politika a projektový management Zimní čeština 5  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3