Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KKM/MARKO Marketingová komunikace Letní čeština 5  
KOD/KMK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/MC Marketing Communication Zimní angličtina 5  
KOD/MK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/YMC Marketing Communication Zimní a letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům