Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KKM/AEE Aplikovaná environmentální ekonomika Zimní čeština 4  
KKM/EKOZE Ekonomika zemědělství Letní čeština 5  
KKM/IP Inovační podnikání Zimní čeština 5  
KKM/MARKO Marketingová komunikace Letní čeština 5  
KKM/OPMAN Operační management Zimní čeština 5  
KKM/QEKOZ Ekonomika zemědělství Letní čeština 5  
KKM/QIP Inovační podnikání Zimní čeština 5  
KKM/QMARK Marketingová komunikace Letní čeština 5  
KKM/QOPMA Operační management Zimní čeština 5  
KKM/QZP Základy podnikání Letní čeština 6  
KKM/ZP Základy podnikání Letní čeština 6  
KOD/KMK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/MC Marketing Communication Zimní angličtina 5  
KOD/MK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/YMC Marketing Communication Zimní a letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům