Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KOD/CKA Cestovní kanceláře a agentury Zimní čeština 4  
KOD/MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu Zimní čeština 3  
VURH/RYJP Ryba jako potravina Zimní a letní čeština 5