Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/MB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/QXMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KAES/XMB Marketing bioprodukce Letní čeština 5  
KOD/KFT Fairtrade Zimní čeština 3  
KOD/KKO Kooperace v obchodě Letní čeština 5  
KOD/KMK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/KO Kooperace v obchodě Letní čeština 5  
KOD/KOS Ochrana spotřebitele Zimní čeština 3  
KOD/KRNP Řízení nákupu a prodeje Zimní čeština 4  
KOD/MC Marketing Communication Zimní angličtina 5  
KOD/MK Marketingová komunikace Zimní a letní čeština 5  
KOD/OFT Fairtrade Zimní angličtina 3  
KOD/OOS Consumer Protection Zimní angličtina 3  
KOD/OS Ochrana spotřebitele Zimní čeština 3  
KOD/RNP Řízení nákupu a prodeje Zimní čeština 4  
KOD/YMC Marketing Communication Zimní a letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům