Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAES/SF Social Farming Zimní angličtina 5  
KFI/ČTR1 Četba odborných textů v ruštině 1 Zimní čeština 3  
KFI/ČTR2 Četba odborných textů v ruštině 2 Letní čeština 3  
KCHP/AEET Aplikovaná etika pro SP (ESP) Letní čeština 3  
KCHP/AECH Aplikovaná etika pro SP (CHP) Letní čeština 3  
KCHP/ACHP Aktuální otázky v SCHP Letní čeština 2  
KCHP/DISP Dilemata v sociální práci Zimní čeština 3  
KCHP/KAEET Aplikovaná etika pro SP (ESP) Letní čeština 3  
KCHP/KAECH Aplikovaná etika pro SP (CHP) Letní čeština 3  
KCHP/KDISP Dilemata v sociální práci Zimní čeština 3  
KCHP/KPSIT Role soc.prac. v multidiscipl.týmu Letní čeština 2  
KCHP/KPZP1 Sociální práce s os. se zdrav. postiž. 1 Letní čeština 3  
KCHP/KPZP2 Sociální práce s os. se zdrav postiž. 2 Letní čeština 3  
KCHP/KSPSS Sociální práce se skupinou Letní čeština 4  
KCHP/KSPUS Sociální práce se seniory Zimní čeština 2  
KCHP/KSP2V Sociální práce a sociální vyloučení Zimní čeština 12  
KCHP/KSQSS Sociální služby a SQSS (2016) Letní čeština 3  
KCHP/KTMP1 Teorie a metody sociální práce 1 Letní čeština 2  
KCHP/KTMP2 Teorie a metody sociální práce 2 Zimní čeština 2  
KCHP/KTSPR Teorie a metody soc.práce s rodinou Zimní čeština 3  
KCHP/KTVS2 Teoretická východiska sociální práce 2 Letní čeština 6  
KCHP/KVVČ Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku Zimní čeština 4  
KCHP/PRM Probace a mediace Letní čeština 2  
KCHP/SPSM Sociální práce s menšinami (2016) Letní čeština 2  
KCHP/SPSS Sociální práce se skupinou Letní čeština 4  
KCHP/SPZP1 Sociální práce s os. se zdrav. postiž. 1 Letní čeština 3  
KCHP/TSP2 Teorie a metody sociální práce 2 Zimní čeština 2  
KCHP/TVSP2 Teoretická východiska sociální práce 2 Letní čeština 6  
KKM/AGTUR Agroturistika Letní čeština 4  
KKM/KP Kariérní poradenství Letní čeština 5  
KKM/QAGTU Agroturistika Letní čeština 4  
KKM/QKP Kariérní poradenství Letní čeština 5  
KKM/QREMA Regionální management Zimní a letní čeština 3  
KKM/QREPR Regionální projektování Zimní čeština 5  
KKM/QRILI Řízení lidských zdrojů Letní čeština 5  
KKM/QSOPS Sociologie a psychologie Letní čeština 4  
KKM/QVSRR Veřejná správa a regionální rozvoj Letní čeština 5  
KKM/QXREP Regionální projektování Zimní čeština 5  
KKM/REMAN Regionální management Zimní a letní čeština 3  
KKM/REPR Regionální projektování Zimní čeština 5  
KKM/RILIZ Řízení lidských zdrojů Letní čeština 5  
KKM/RM Regional management Letní angličtina 5  
KKM/SOPSY Sociologie a psychologie Letní čeština 4  
KKM/VSRER Veřejná správa a regionální rozvoj Letní čeština 5  
KKM/XREPR Regionální projektování Zimní čeština 5  
KPH/KSOC Sociologie Zimní čeština 5  
KPH/SOC Sociologie Zimní čeština 5  
KRM/EI Evropská integrace Letní čeština 3  
KRM/ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky Zimní a letní čeština 5  
KRM/FEU Financování ze zdrojů EU Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/IPVO Inovace ve venkovském prostoru Zimní a letní čeština 5  
KRM/KEI Evropská integrace Letní čeština 3  
KRM/KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky Zimní a letní čeština 5  
KRM/KFEU Financování ze zdrojů EU Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/KIPVO Inovace ve venkovském prostoru Zimní a letní čeština 5  
KRM/KKMAN Krizový management Zimní čeština 3  
KRM/KKZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě Zimní a letní čeština 5  
KRM/KMAN Krizový management Zimní čeština 3  
KRM/KPOL Politologie Zimní čeština 5  
KRM/KPVEN Politologie venkova Zimní čeština 4  
KRM/KREM Regionální management Zimní a letní čeština 3  
KRM/KREM2 Regionální management II Letní čeština 5  
KRM/KREPR Regionální projektování Zimní čeština 5  
KRM/KREVS Regionální ekonomika Letní čeština 6  
KRM/KRRP Regiony a regionální politika Letní čeština 5  
KRM/KRS Řízení služeb Zimní čeština 5  
KRM/KRSB Řízení služeb B Zimní čeština 5  
KRM/KRSK Rurální sociologie a krajina Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/KSDSP Strategické dokumenty ve státní správě Letní čeština 5  
KRM/KSVMV Synergie vztahu město - venkov Zimní a letní čeština 4  
KRM/KTDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky Zimní a letní čeština 5  
KRM/KUPL Územní plánování Zimní čeština 5  
KRM/KVMF Využití a monitoring fondů EU Letní čeština 5  
KRM/KVSRR Veřejná správa a regionální rozvoj Letní čeština 5  
KRM/KZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě Zimní a letní čeština 5  
KRM/POD Politologie Zimní a letní čeština 0  
KRM/POL Politologie Zimní čeština 5  
KRM/PRR Politologie a regionální rozvoj Zimní a letní čeština 0  
KRM/PVEN Politologie venkova Zimní čeština 4  
KRM/QRSA Řízení služeb A Zimní a letní čeština 4  
KRM/REM Regionální management Zimní a letní čeština 3  
KRM/REMA Regionální management Zimní a letní čeština 0  
KRM/REM2 Regionální management II Letní čeština 5  
KRM/REPR Regionální projektování Zimní čeština 5  
KRM/REVS Regionální ekonomika pro veřejnou správu Letní čeština 6  
KRM/RPD Regionální projektování Zimní a letní čeština 0  
KRM/RPP Regional Planning and Programming Zimní a letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/RRP Regiony a regionální politika Letní čeština 5  
KRM/RS Řízení služeb Zimní čeština 5  
KRM/RSA Řízení služeb A Zimní a letní čeština 4  
KRM/RSB Řízení služeb B Zimní čeština 5  
KRM/RSK Rurální sociologie a krajina Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRM/SDSP Strategické dokumenty ve státní správě Letní čeština 5  
KRM/SVMV Synergie vztahu město - venkov Zimní a letní čeština 4  
KRM/TDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky Zimní a letní čeština 5  
KRM/UPL Územní plánování Zimní čeština 5  
KRM/VMF Využití a monitoring fondů EU Letní čeština 5  
KRM/VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj Letní čeština 5  
KRM/YRPP Regional Planning and Programming Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSV/AOVX Aktuální témata ve výuce ZSV a OV Letní čeština 2  
KSV/HEUX Historie ekonomického myšlení Zimní čeština 2  
KSV/HEUZ Historie ekonomického myšlení Zimní čeština 3  
KSV/NRU EU - národní a regionální účty Zimní a letní čeština 2  
KTEO/TS Teologie služby Zimní čeština 4  
UAG/CSIP ČR a SRN v kont. evrops. integr. procesu Letní čeština 4  
UAG/DRP Demokr. rozhod. proces na region. úrovni Zimní čeština 3  
UAG/IK Interkulturní komunikace Zimní čeština 4  
UAG/JIZ Jazyk. a int. praxe/stáž/studium v zahr. Zimní a letní čeština, němčina 12  
UAG/KZV Krátkodobý zahraniční výjezd Zimní a letní němčina 6  
UAG/PS Politika a společnost - ČR a něm. mluv. Zimní čeština 6  
UAG/QZB5 Jazykov. a kulturní aspekty Č-N vztahů Letní čeština 0  
UAG/QZB7 Politologie a veřejná správa Letní čeština 0  
UAG/RR Regionální rozvoj v kontextu stř. Evropy Letní čeština 4  
UAG/VSCR Veřejná správa v České republice Letní čeština 5  
UAG/VSNZ Veřejná správa v něm. mluvících zemích Zimní čeština 6  
UAG/ZP Základy politologie Letní čeština 5  
UHP/LLKPS Klinická psychologie Letní čeština 1  
UHP/LLKRI Krizová intervence Letní čeština 2  
UHP/SSKPS Klinická psychologie Letní čeština 1  
UHP/TTOVP Obecná a vývojová psychologie Letní čeština 2  
USV/DOBRO Dobrovolnictví Zimní a letní čeština 1  
USV/FFSR1 Sociální rehabilitace 1 Zimní čeština 1  
USV/FFSR2 Sociální rehabilitace 2 Letní čeština 2  
USV/FZOHP Zooterapie, hipoterapie Letní čeština 1  
USV/LLAPS Aktivizační programy pro seniory Letní čeština 1  
USV/LLKDO Soc. práce s klienty s dušev.onemocněním Zimní a letní čeština 1  
USV/LLKSP Komunitní sociální práce Zimní čeština 2  
USV/LLMPP Specif. metody případové sociál.práce Zimní čeština 4  
USV/LLOCP Sociální patologie Zimní čeština 2  
USV/LLODP Souv. odb.praxe a supervize-prázdninová Letní čeština 1  
USV/LLPS1 Odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 4  
USV/LLPS2 Odborná praxe a supervize 2 Zimní čeština 4  
USV/LLRUR Poradenství v rámci ucelené rehabilitace Letní čeština 3  
USV/LLSME Specif.met.soc.práce se skup. a komunit. Zimní čeština 5  
USV/LLSPM Specific.metody sociální práce s rodinou Letní čeština 5  
USV/LLSPR Supervize v sociální práci Zimní a letní čeština 4  
USV/LLSPS Sociální práce se skupinou Zimní čeština 2  
USV/LLSRE Sociální rehabilitace Letní čeština 5  
USV/LLSRO Sociologie rodiny Zimní a letní čeština 1  
USV/LLTMV Metody a techn.výzkumu v sociální práci Zimní čeština 4  
USV/LLTM1 Teorie a metody sociální práce 1 Zimní čeština 3  
USV/LLTM2 Teorie a metody sociální práce 2 Letní čeština 3  
USV/LLZOO Zooterapie Zimní čeština 1  
USV/LMEPP Mediace a probace v sociální práci Zimní čeština 2  
USV/LOSD1 Souvislá odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 6  
USV/LPSZO Kvalita péče v sociál. a zdravot.oblasti Letní čeština 1  
USV/LZUR1 Základy ucelené (koordin.)rehabilitace 1 Zimní čeština 0  
USV/MDOBR Dobrovolnictví Zimní a letní čeština 1  
USV/MMPRZ Sociální práce ve zdravotnictví Letní čeština 2  
USV/NSPRZ Sociální práce ve zdravotnictví Letní čeština 2  
USV/SOSD1 Souvislá odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 6  
USV/SPSZO Kvalita péče v sociál. a zdravot.oblasti Letní čeština 1  
USV/SSAPS Aktivizační programy pro seniory Zimní a letní čeština 1  
USV/SSEPD Etická a psychol.dilem. v praxi soc. pr. Zimní a letní čeština 4  
USV/SSKSP Komunitní sociální práce Zimní čeština 2  
USV/SSMPP Specifické metody případ. sociální práce Zimní čeština 4  
USV/SSODP Souv. odb. praxe a superv.-prázdninová Letní čeština 1  
USV/SSOD2 Souvislá odborná praxe a supervize 2 Zimní čeština 6  
USV/SSPAG Sociální problémy z aspektu gender Zimní a letní čeština 4  
USV/SSPS1 Odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 4  
USV/SSPS2 Odborná praxe a supervize 2 Zimní čeština 4  
USV/SSRUR Poradenství v rámci ucelené rehabilitace Letní čeština 3  
USV/SSSME Specif.met.sociál.pr. se skupin. a komun Zimní čeština 5  
USV/SSSOC Sociologie Zimní čeština 4  
USV/SSSPM Specific.metody sociální práce s rodinou Letní čeština 5  
USV/SSSPR Supervize v sociální práci Zimní a letní čeština 4  
USV/SSSPS Sociální práce se skupinou Zimní čeština 2  
USV/SSSRE Sociální rehabilitace Letní čeština 5  
USV/SSTMV Metody a techn.výzkumu v sociální práci Zimní čeština 4  
USV/SSTM1 Teorie a metody sociální práce 1 Zimní čeština 3  
USV/SSTM2 Teorie a metody sociální práce 2 Letní čeština 3  
USV/SSZPS Sociologie životního způsobu Letní čeština 1  
USV/SZOOT Zooterapie Zimní čeština 1  
USV/SZUR2 Základy ucelené (koordin.)rehabilitace 2 Letní čeština 5  
USV/TZSOC Základy sociologie Letní čeština 1  
USV/UUAPS Aktivizační programy pro seniory Letní čeština 1  
USV/UUKSP Komunitní sociální práce Letní čeština 3  
USV/UUMMU Problemat. menšin, migrace a uprchlictví Letní čeština 2  
USV/UUMP1 Metody sociální práce 1 Zimní čeština 4  
USV/UUMP2 Metody sociální práce 2 Letní čeština 5  
USV/UUMVP Metody a techn. výzkumu v sociální práci Zimní čeština 5  
USV/UUSC2 Sociologie 2 Zimní čeština 4  
USV/UUSKO Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. Zimní čeština 1  
USV/UUSO1 Souvislá odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 9  
USV/UUSO2 Souvislá odborná praxe a supervize 2 Letní čeština 8  
USV/UUSPK Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. Letní čeština 1  
USV/UUSPO Sociální poradenství Letní čeština 2  
USV/UUSPS Sociální práce se skupinou Zimní čeština 3  
USV/UUTSP Teorie sociální práce Letní čeština 5  
USV/VVAPS Aktivizační programy pro seniory Zimní a letní čeština 1  
USV/VVKSP Komunitní sociální práce Letní čeština 3  
USV/VVMP1 Metody sociální práce 1 Zimní čeština 4  
USV/VVMP2 Metody sociální práce 2 Letní čeština 5  
USV/VVMVP Metody a techniky výzk. v sociální práci Zimní čeština 5  
USV/VVSBP Seminář k bakalářské práci Zimní čeština 1  
USV/VVSO1 Souvislá odborná praxe a supervize 1 Letní čeština 9  
USV/VVSO2 Souvislá odborná praxe a supervize 2 Letní čeština 8  
USV/VVSPO Sociální poradenství Letní čeština 2  
USV/VVSPS Sociální práce se skupinou Zimní čeština 3  
USV/VVTSP Teorie sociální práce Letní čeština 5  
USV/VYSOC Sociologie rodiny Zimní a letní čeština 1  
USV/WKSOC Sociologie Zimní čeština 2  
USV/WKTMP Teorie a metody sociální práce Letní čeština 2  
USV/WPTMP Teorie a metody sociální práce Letní čeština 2  
USV/ZBSOZ Sociologie životního prostředí Letní čeština 1