Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCHP/KPEN Teorie a praxe vězeňství Letní čeština 3  
KCHP/NPEN Teorie a praxe vězeňství Letní čeština 3  
KIN/FIT Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní čeština 3  
KIN/FITE Forenzní zkoumání informač. technologií Zimní a letní čeština 3  
KIN/IKP Informační kriminalita v pedagog. praxi Zimní čeština 2  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
KPD/LPPV Lidská práva: Přístupy a výklady Zimní čeština, angličtina 4  
KTEO/KSMSZ Sociální motivy v SZ Zimní čeština 5  
KTEO/SSZ Sociální motivy v SZ Zimní čeština 5  
UAG/QZB7 Politologie a veřejná správa Letní čeština 0  
UAI/626 Moderní mobilní sítě (GSM, UMTS, LTE...) Letní čeština 3  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/704 Kriminalistika II Letní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/745 Zkoumání inform. komunik. technol. a el. Zimní čeština 6  
UHP/LLPEN Penologie Letní čeština 1  
UHP/SSPEN Penologie Letní čeština 1  
UHP/UUKRP Kriminologie a penologie Letní čeština 2  
UHP/UUPNO Penologie Letní čeština 1  
UHP/VVKRI Kriminologie a penologie Letní čeština 2  
UHP/VVPEN Penologie Letní čeština 1  
UHP/WKPEN Penologie Letní čeština 2  
UHP/WPPEN Penologie Letní čeština 2  
URO/EP1 Evropské právo I Zimní čeština 2  
URO/OP Obchodní právo Zimní čeština 4  
URO/OP1 Obchodní právo I Zimní čeština 2  
URO/UCPR1 Úvod do českého práva I Zimní čeština 3  
URO/XEP Evropské právo Zimní francouzština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům