Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Osobní a provozní služby

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCHP/PSPT Psychopatologie Letní čeština 3