Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/HICHA Historie chemie Letní čeština 3  
KCH/HICHB Historie chemie Letní čeština 3  
KSV/FNKX Fašismus, nacismus, komunismus Letní čeština 3  
KSV/HKSX Historické kořeny současné společnosti Letní čeština 3  
KSV/KDSX Kapitoly z dějin 20. století Letní čeština 2  
KSV/VKCX Vybrané kapitoly z českých dějin Zimní a letní čeština 3  
KTEO/PFDN Dějiny náboženství Letní čeština 3  
UHE/WSSR2 Spec. sem. k dějinám 20. století II Letní čeština 3