Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
OJA/JSP1 Španělský jazyk 1 Zimní španělština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OJA/JSP2 Španělský jazyk 2 Letní španělština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OJA/JZKS Vstupní jazyková zkouška - Španělština Zimní a letní čeština 2  
OJA/KJSP1 Španělský jazyk 1 Zimní španělština 4  
OJA/KJSP2 Španělský jazyk 2 Letní španělština 6  
OJA/KJZKS Vstupní jazyková zkouška - Španělština Zimní a letní čeština 2  
OJA/NAJ1 Anglický jazyk 1 Zimní čeština, angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OJA/SPK1 Španělská konverzace 1 Zimní španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OJA/SPK2 Španělská konverzace 2 Letní španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UA/AJB5 Anglický jazyk 5 Zimní čeština 2  
UA/AJB5K Anglický jazyk 5 Zimní čeština 2  
UA/AJB6 Anglický jazyk 6 Letní čeština 4  
UA/AJB6K Anglický jazyk 6 Letní čeština 4  
UAG/AL Areálová lingvistika Letní čeština 4  
UAG/KPH Kontrastive Phraseologie Zimní němčina 3  
UAG/PSL Propedeutický seminář lingvistický Zimní čeština 4  
UAG/PUP Phonetik und Phonologie Zimní čeština 3  
UAG/QZB5 Jazykov. a kulturní aspekty Č-N vztahů Letní čeština 0  
UAG/QZB6 Jazykov. a literárněvědná germanistika Letní čeština 0  
UAI/661 Aplikace občan. a obchod. práva v praxi Letní čeština 3  
UAN/A007 Středověká literatura Anglie a Irska Letní čeština 4  
URO/QZM19 Francouzská a frankofonní literatura Zimní a letní francouzština 0  
URO/QZM20 Italská literatura Zimní a letní italština 0  
URO/QZM21 Španělská a hispanoamerická literatura Zimní a letní španělština 0  
URO/QZM9 Italská literatura Zimní a letní italština 0