Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KPD/KÚR Úvod do rekreologie Zimní čeština 3  
KPD/NÚR Úvod do rekreologie Zimní čeština 3  
KTS/PA1 Pohybové aktivity 1 Zimní čeština 2  
KTS/PA2 Pohybové aktivity 2 Letní čeština 2  
KZV/ZŽS Zdravý životní styl Letní čeština 4  
KZV/ZŽSK Zdravý životní styl Letní čeština 4  
KZV/ZŽSQ Zdravý životní styl Letní čeština 4  
KZV/ZŽSTB Zdravý životní styl Letní čeština 3  
KZV/ZŽSTK Zdravý životní styl Letní čeština 3  
KZV/ZŽSU Zdravý životní styl Letní čeština 3  
UOP/CCST1 Speciální tělesná výchova 1 Zimní čeština 2