Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCHP/KAPSY Aplikovaná psychologie Zimní čeština 2  
KCHP/PSP Případová sociální práce Zimní čeština 4  
KCHP/SPA Sociální patologie Zimní čeština 3  
KCHP/SPVC Základy sociologie a sociálněvěd. výzk. Zimní čeština 3  
KIN/DITN Didaktika inform. technol. pro 1. st. ZŠ Letní čeština 3  
KIN/IKP Informační kriminalita v pedagog. praxi Zimní čeština 2  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
KMA/NPPZ Průběžná pedagogická praxe Zimní a letní čeština 3  
KMA/NSPZ Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 3  
KMA/VSM Výběrový seminář z matematiky Letní čeština 3  
KMA/XMKTV Metody kvantitativního výzkumu Zimní a letní čeština 20  
KMA/XZDIT Zpracování didaktického textu Zimní a letní čeština 30  
KMA/ZMS Zajímavá matematika ve škole - praxe Zimní a letní čeština 3  
KPD/DIP Diakonická práce s mládeží Letní čeština 3  
KPD/FOV Filosofické otázky výchovy Letní čeština 3  
KPD/FVČ Fenomén volného času z hlediska teologie Zimní čeština 2  
KPD/KFOV Filosofické otázky výchovy Letní čeština 3  
KPD/KFVČ Fenomén volného času z hlediska teologie Zimní čeština 2  
KPD/KPEZ1 Pedagogika zážitku 1 Letní čeština 4  
KPD/KPEZ2 Pedagogika zážitku 2 Zimní čeština 4  
KPD/KPEZ3 Pedagogika zážitku 3 Letní čeština 4  
KPD/KPRA Příprava a realizace vzdělávacích akcí Letní čeština 4  
KPD/KSV1 Sportovní výchova 1 Zimní čeština 4  
KPD/KVLD1 Volnoč. literární a dramatická výchova 1 Letní čeština 3  
KPD/KVLD2 Volnoč. literární a dramatická výchova 2 Zimní čeština 3  
KPD/KVZA1 Výchova zážitkem 1 Letní čeština 3  
KPD/KVZA2 Výchova zážitkem 2 Zimní čeština 3  
KPD/KZFV Základy filosofie výchovy Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/NPEZ1 Pedagogika zážitku 1 Letní čeština 4  
KPD/NPEZ2 Pedagogika zážitku 2 Zimní čeština 4  
KPD/NÚP Úvod do pedagogiky Zimní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/PFMDS Prohlub. metodicko-didaktický seminář Zimní a letní čeština 2  
KPD/PRA Příprava a realizace vzdělávacích akcí Letní čeština 4  
KPD/SICL Skup. a indiv. cvič. paměti u seniorů 2 Letní čeština 2  
KPD/SICZ Skup. a indiv. cvič. paměti u seniorů 1 Zimní čeština 2  
KPD/SV1 Sportovní výchova 1 Zimní čeština 4  
KPD/VLD1 Volnoč. literární a dramatická výchova 1 Letní čeština 3  
KPD/VPAV Vybrané pedagogické aspekty volného času Letní čeština 3  
KPD/VZA1 Výchova zážitkem 1 Letní čeština 3  
KPD/VZA2 Výchova zážitkem 2 Zimní čeština 3  
KPD/VZA3 Výchova zážitkem 3 Zimní a letní čeština 3  
KPD/ZFV Základy filosofie výchovy Letní čeština, angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPD/ZLDV Základy literární a dramatické výchovy Zimní čeština 3  
KPE/MPPB1 Předškolní pedagogika I Zimní čeština 2  
KPE/WPSSM Specializace v somatopedii Zimní čeština 4  
KRM/UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I Letní čeština 5  
KRM/UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II Zimní čeština 7  
KSV/AOVX Aktuální témata ve výuce ZSV a OV Letní čeština 2  
KSV/APVX Aktuální problémy vzdělávacích oborů Zimní čeština 3  
KSV/DO1X Didaktika výchovy k občanství Zimní čeština 3  
KSV/DSSX Didaktická specifika společenských věd Letní čeština 3  
KSV/DZSX Didaktika ZSV Letní čeština 3  
KSV/MAEB Makroekonomie Zimní a letní čeština 3  
KSV/PTEX Průřezová témata RVP a rozvoj klíč.kom. Letní čeština 2  
KSV/SPPX Seminář pro praktikující studenty OV,ZSV Zimní a letní čeština 2  
KTEO/KDCHP Dějiny charitativní práce Letní čeština 2  
KTEO/KMETS Metodický seminář Zimní čeština 2  
KTEO/PCDČ Prohlubující církevní dějiny české Letní čeština 4  
KTS/WMČB2 Metodika činností v MŠ II (pohyb. činn.) Letní čeština 2  
OPR/EX Exkurze do zařízení Zimní čeština 4  
OPR/EXZ Exkurze do zařízení Zimní čeština 2  
UOP/MMVP2 Výchovná péče o děti 2 Letní čeština 4  
UOP/NNVP2 Výchovná péče o děti 2 Letní čeština 4  
USV/LLKZP Soc. práce s klienty se zdrav.postižením Zimní čeština 1  
USV/LLMČ1 Met.vých.vzděláv. a aktiviz.činností 1 Letní čeština 3  
USV/SSKZP Soc.práce s klienty se zdrav. postižením Zimní čeština 1  
USV/SSSPD Spec. pedagog. diagnostika a poradenství Zimní čeština 3  
USV/WKSPE Specif.met.eduk. osob s poruch.autist.sp Zimní čeština 2  
USV/WKSUB Specializace v surdopedii Zimní čeština 4  
USV/WKSUR Základy surdopedie Letní čeština 4  
USV/WPZNJ Znakový jazyk Zimní čeština 2  
USV/WPZSP Základy speciální pedagogiky Zimní čeština 6