Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCHP/KPSPT Psychopatologie Letní čeština, francouzština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/KPSP2 Psychopatologie 2 Letní čeština, francouzština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCHP/NPSP2 Psychopatologie 2 Letní čeština 1  
KCHP/PKOM Psychologie kom. pro pomáhající profese Letní čeština 3  
KCHP/SOPS Sociální psychologie Zimní čeština 3  
KIN/IKP Informační kriminalita v pedagog. praxi Zimní čeština 2  
KIN/IKRE Informační kriminalita Zimní a letní čeština 3  
UHP/CCPKS Psychologie krizových stavů Letní čeština 2  
UHP/UUSPS Sociální psychologie Letní čeština 4  
UHP/UUSPV Sociálně psychologický výcvik Zimní čeština 2  
UHP/VPSDI Psychodiagnostika Letní čeština 1  
UHP/VVSPV Sociálně psychologický výcvik Zimní čeština 2  
UOP/MMKTP Komunikační techniky v praxi Zimní čeština 2  
UOP/NNKTP Komunikační techniky v praxi Zimní čeština 2  
USV/SSSPD Spec. pedagog. diagnostika a poradenství Zimní čeština 3