Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBD/PROD Praxe odborná Letní čeština 4  
KBD/PRODN Praxe odborná - N Letní čeština 4  
KBD/PRPR Praxe provozní Letní čeština 2  
KKM/UT Úpravy toků Letní čeština 5  
KZT/DISN Dílenské stroje a nářadí Zimní čeština 6  
KZT/DSN Dílenské stroje a nářadí Zimní čeština 5  
KZT/KSOP1 Katedrální seminář s odborníky z praxe 1 Zimní čeština 3  
KZT/KSOP2 Katedrální seminář s odborníky z praxe 2 Letní čeština 3  
KZT/KSOP3 Katedrální seminář s odborníky z praxe 3 Zimní čeština 3  
KZT/KSOP4 Katedrální seminář s odborníky z praxe 4 Letní čeština 3  
KZT/NOM Nauka o materiálu Zimní čeština 5  
KZT/TNB Technická normalizace a bezpečnost Letní čeština 5