Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UUK/D60 Velké desky 60. let Zimní čeština 3  
UUK/D70 Velké desky 70. let Letní čeština 3